Sınıf’ın 8. sayısı çıktı

Sınıf’ın 8. sayısı çıktı

Lise bülteni Sınıf, “Sınıflardan alanlara” şiarıyla 8. sayısını yayınladı. Liselilerin sesini duyurmayı amaçlayan bülten, bu sayısında da liselilerin yaşadıkları problemlerin memleketin problemlerinden ayrı düşünülemeyeceği gerçeğini gösteriyor.

Sınıf’ın Ocak-Şubat tarihli 8. sayısı ilk olarak, eğitimin piyasalaşmasını ele alıyor. Hem liselerde hem de üniversitelerde süregelen niteliksizleşmeye dikkat çekiyor. Bir diğer yazıda, geçim sıkıntısı nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan öğrencileri ele alıyor. Ekonomik krizin öğrenciler üzerindeki etkilerini istatistiksel verilerle ortaya koyuyor.

Anti-emperyalizmin önemine ve tarihine vurgu yapan Sınıf, bu memleketin anti-emperyalist mücadele geleneğine ışık tutuyor. 68 kuşağının mücadele geleneğinin zihinlerimizde yer eden bir anı olmadığının, onların mücadelelerinin deneyim ve dersleriyle kuşandığımızın altını çiziyor, mücadele çağrısını yükseltiyor. Enternasyonalist devrimci Ernesto Che Guevara da Sınıf’ın sayfalarında yer alıyor. Ernesto’nun direncinin, devrimci düşüncesinin ve emperyalizmle uzlaşmazlığının önemini vurgulayarak, bizlere Castro’nun “Che gibi olun!” sözünü hatırlatıyor ve ekliyor: Che gibi olalım! Sınıf, “Doğru bilinen yanlışlar” başlığıyla yeni bir seri başlatıyor. Sosyalizmin maruz kaldığı çarpıtmalara karşı, bu seriyle her sayıda, sosyalizm hakkında yanlış bilinen konuları açıklığa kavuşturmayı amaçlıyor.

Bu sayının kitap tanımında ise Jack London’ın Demir Ökçe eseri inceleniyor. Distopya türünde yazılan eserin, bugün okuyucuya tarihi bir kitap izlenimi verdiği ve London’ın, Amerikan işçi sınıfının durumuna bakarak kapitalizmin kurgusal romanını yazdığı belirtiliyor.