Özgür Emekçiler Lisesi’ni birlikte kuralım!

İster liseye yeni başlamış olalım, ister bu eğitim öğretim yılı son senemiz olsun. Bir dizi sınava girerek bir liseye yerleştik ve üniversiteye geçişte yine bir dizi sınava gireceğiz. Liseye hazırlanırken dershanelere para ödemiştik, şimdi temel liselere veya özel öğretmenlere para ödeyeceğiz. Belki bizi tam olarak neyin beklediğini bilmiyoruz.

Yalnız şundan eminiz; eğitim sistemi bize bir gelecek sağlamıyor! Bu yüzden, geleceğimizi kendi ellerimize alıyoruz ve mücadele ediyoruz! Peki, biz nasıl bir lise istiyoruz, hangi taleplerle mücadele ediyoruz?

Öncelikle kendimizden başlayalım. Bizler öğrenciyiz, öğrenmekte olanlarız. Ancak ileride mesleğimizi elimize aldığımızda üreten, emek veren, çalışan olacağız. Bizler geleceğin emekçileriyiz; ister bilim emekçisi, ister sanat emekçisi, ister sözleşmeli öğretmen, ister sağlık ocağında doktor, ister plazalarda çalışan büro emekçisi, ister tersanede, inşaatta, fabrikada teknisyen veya vasıfsız işçi. Ayrıca çalışabilecek kadar şanslı(!) olmayan yüzde 26’lık bir genç işsiz oranıyla karşı karşıyayız.

Gelecekteki çalışma koşullarımızın iyi olabilmesi için bugünden itibaren mücadelede yer alıyoruz. Bugünün şartlarını iyileştirme mücadelesi veren, gerektiğinde iş durduran, grev yapan, sendikaya üye olup hakkını arayan işçi ve emekçilerle dayanışma içindeyiz. Mücadeleleri bize yol gösteriyor.

Kapitalizmde güvenceli bir gelecek sahibi olabilmek için ancak çok zengin bir azınlığa mensup olmak gerektiğinin farkındayız. Bizler meslek liselerinde sömürüye maruz kalanlarız, dershane parası çıkartabilmek için çalışanlarız, sömürüyü de sömüreni de biliyoruz. Bu yüzden çözümümüz Özgür Emekçiler Lisesi!

·        Bizi geleceğin sömürülecekleri olarak yetiştiren ve derslerde bizlere kapitalist ideolojiyi dayatan eğitime karşı biz, yeteneklerimize göre, özgürce, kolektif bir şekilde öğrenebileceğimiz ve üretebileceğimiz bir lise istiyoruz. Yani bir şeyler ezberlediğimiz, ya da staj adı altında ayak işlerine koşulduğumuz değil, bir şeyler öğrendiğimiz, ürettiğimiz; üretimin içinde öğrendiğimiz bir lise istiyoruz.

·        Müşteri değil, öğrenci olmak istiyoruz. Bu yüzden bütün liselerin kamulaştırılmasını istiyoruz.

·        Okurken ihtiyacımız olabilecek bütün ders araç ve gereçlerinin, yol, barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarımızın devlet tarafından karşılanmasını istiyoruz.

·        “İyi lise” kavramının ortadan kalkmasını istiyoruz; bütün liselerde nitelikli, bilimsel bir eğitim görmek istiyoruz!

·        İdare tarafından “disipline” edildiğimiz değil, özgürce düşünebildiğimiz, fikirlerimizi paylaşabildiğimiz bir lise istiyoruz!

·        Cinsiyetçi eğitime ve kıyafet yönetmeliğine karşı, kadın-erkek eşitliğini savunan bir lise istiyoruz!

·        Zorunlu din dersiyle bize devlet tarafından uygun görülen dinin ve mezhebin dayatılmasını istemiyoruz; özgürce düşünebilmek ve karar vermek istiyoruz. Bu yüzden zorunlu din dersi istemiyoruz!

·        Her öğrencinin verilen eğitimden eşit bir şekilde faydalanabilmesi için anadilde eğitim talep ediyoruz. Aynı okulda birden fazla dilde eğitim verilebilmesi için Kürtçe dahil ülkede konuşulan dillerde eğitimin önünü açın. Farklı halklardan insanların eşit bir şekilde eğitim görebileceği bir okul istiyoruz!

Biz böyle bir lise istiyoruz ve bu taleplerle Özgür Emekçiler Lisesi’ni kurmak için mücadele ediyoruz!

Devrimci İşçi Partili Liseliler

Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Ekim 2015 tarihli 72. sayısında yayınlanmıştır.