Okul yılı değil, mücadele yılı açıldı!

Ekonomik krizin kasıp kavurduğu dünyamızda, eğitim politikalarındaki her türden soruna karşı öğrenciler ve onlarla birlikte öğretmenler büyük mücadelelere girişiyorlar. Türkiye'de de Kürt öğrenciler ve aileleri anadilinde eğitim talebiyle boykot yaptılar.

Şili'de bir şehit verildi, genel grev ve öğrenci eylemleri bakanı yerinden etti

 

 Şili'de öğrenciler parasız eğitim için, özel okulların kamulaştırılması için ve bütçe kesintilerine karşı aylardır eylem yapıyorlar. Bu eylemlerde lise öğrencileri en ön saftalar ve bir de şehit verdiler. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin kamulaştırılması, emeklilik reformu ve darbe anayasasının kaldırılması talepleriyle sendikaların örgütlediği iki günlük genel grevin ikinci gününde on dört yaşındaki eylemci Manuel Gutiérrez Reinoso polis kurşunuyla öldürüldü. Bir diğer lise öğrencisi gözüne isabet eden gaz bombasıyla ağır yaralandı. Kültür Bakanı aylardır süren öğrenci eylemleri için, “Bunların liderini öldürsek eylemler biter.” demişti. Bakan azledildi ve ölüm tehditleri aldığı için polisin yoğun koruması altına alındı. Grev günü yapılan yürüyüşe altı yüz bin kişi katıldı. Şili'nin nüfusu on yedi milyon civarında. Eylemlerin ardından öğrencilerin öğrenim kredisi faizleri yüzde 6’dan yüzde 2’ye düşürüldü. Eğitim Bakanlığı’nı işgal eden öğrenciler bu bakanın da istifasını istiyorlar.

Yunanistan'da yedi yüz elli okul işgal altında

IMF, AB ve AB Merkez Bankası'ndan oluşan “Troyka”nın dayattığı bütçe kesintileri nedeniyle Yunanistan'da öğrenciler okulları kontrollerine aldılar. Yeni reformlarla üniversiteler kaynaksız kalacak ve bir kısmı kapanacak, okulu iki yıldan fazla uzatan üniversite öğrencileri kapı önüne konacaktı. Yeni yasaya karşı ülke çapında bin lisenin beş yüzünde işgaller var. Yaklaşık iki yüz elli fakülte ve yüksekokul da işgal altında. Öğretim üyeleri iki günlük grev kararı aldılar. Yunanistan'da 30 Eylül'de yapılan eylemlerde ise işçiler ve öğrenciler İçişleri, Adalet, Sağlık, Tarım, Kalkınma ve Maliye Bakanlıklarını işgal ederek “Troyka defol!” dediler.

Bangladeş'te öğrenci isyanı

Bangladeş'te Jagannath Üniversitesi'nde bir pilot uygulamaya geçildi. Bu uygulamaya göre üniversite, tüm devlet ödeneğinden yoksun bırakılacak ve kendi finansmanını kendi sağlayacak. Mali özerklik nedeniyle üniversitenin harç paralarının yedi katına çıkması bekleniyor. Bunun yanı sıra elbette kaynak sağlamak için eğitimle ilgili her şey ticarileşecek, üniversite sermayeye doğrudan bağımlı hale gelecek. Bu uygulama topluma kabul ettirilebilirse diğer üniversiteler de sıraya girecek. Bu düzenlemeye karşı binlerce öğrenci Bangladeş sokaklarını tuttular, polisle çatıştılar, lastik yakarak yollara barikat kurdular. Üniversitede boykot sürerken hükümet durumun üstünü örtmek için, “Okul 6 Ekim'e kadar açılmayacak.” diye açıklama yaptı.

Mısır'da işçiler, akademisyenler ve öğrenciler el ele

Mısır'da öğrenciler harç sisteminin öğrenciler lehine yeniden düzenlenmesini, eski rejimin rektörlerinin görevden alınmasını, yemek ve barınma imkânlarının geliştirilmesini, politik ve kültürel öğrenci aktivitelerine sansür uygulanmamasını talep ederek 13 Eylül'den 1 Ekim'e kadar oturma eylemi yapacaklar. Kahire Amerikan Üniversitesi işçileri ise daha yüksek ücret, hafta tatili, güvencesiz işçi çalıştırılmaması, geçici işçilerin kadroya geçirilmesi, eylemler sırasında işten atılan işçilerin geri alınması ve fazla mesai ücretlerinin ödenmesi gibi talepleri karşılanana kadar süresiz genel greve çıktılar. Öğretim üyeleri de onlara destek için grev yapacak. Her üç mücadele de dayanışma içinde kol kola ilerliyor.

İspanya ve Fransa'da öğretmenler grevde

Madrid Bölgesel Yönetimi'nin aldığı üç bin öğretmen ve akademisyenin işten çıkarılması kararına tepki olarak eğitimciler 20 ve 21 Eylül'de grev yaptılar. Öğrenciler de onlara destek için derslere girmediler. 28 Eylül'de Fransa'da on altı bin öğretmenin işten çıkarılmasına ilişkin karar duyurulunca, yüz altmış beş bin öğretmen greve çıktı.

Kürt halkından anadilinde eğitim boykotu

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kürt öğrenciler ve aileleri anadilinde eğitim hakkı için her kademedeki okulları ilk hafta boykot ediyorlar. Valiliklerin boykot nedeniyle alarma geçirildiği öğrenilirken ailelere de çocuklarını okullara gönderme baskısı yapıldı. Boykot kırıcıların güvenliğini sağlamak için okullar polis ve asker kuşatmasına alındı. Her şeye rağmen boykota Kürt illerinde yüksek katılım oldu, okullara giden öğretmenler ders verecek öğrenci bulamadı.

* Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Ekim 2011 tarihli 24. sayısında yayınlanmıştır.