Lise öğrencileri ‘Sınıf’ta buluşuyor

Dört yıl boyunca söz alarak, parmak kaldırarak konuşan liseliler olarak bu kez “Bizim söyleyecek sözümüz var.” dedik. Liseye girerken, lisede okurken ve liseden mezun olup üniversiteye giderken girdiğimiz sınavlara, zorunlu din dersine, eğitimin paralı olmasına, eğitimin nitelikli ve bilimsel olmamasına, eğitim sisteminin say say bitmeyen sorunlarına karşı söyleyecek çok sözümüz var! Ve bizim her şeyden önce Berkin Elvan’a verilmiş sözümüz var; sessiz kalmayacağız!

İşte bu yüzden okullarımızdaki sınıflarımızdan, toplumlardaki sınıflara bir kıvılcım çaktık. Sınıf adlı lise bültenini çıkartmaya başladık. Henüz yalnızca birinci sayısı çıkmış bulunmakta. Ama her gün iş cinayetlerinde öldürülenleri, gittikçe artan kadın cinayetlerini, çocuk işçiliği, meslek liselerindeki emek sömürüsünü ve bunun gibi müfredat dışı konuları dilimizden ve kalemimizden düşürmeye niyetimiz yok!

Bitmeyen sınavlarla sınanmaya, ezberci eğitime, zorla din dersi görmeye, sanattan, bilimden, tartışmaktan, sorgulamaktan uzak tutulmaya mecbur değiliz. Sınıf da fikirlerimizi özgürce belirtmek, bunları konuşmaktan korkmamak, siyasetten sanata her konuda sözümüzü söylemek amacıyla çıkarttığımız bir bülten. Bundan böyle biz kendi sözümüzü söylüyoruz; müfredat dışı olsa da!

Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Ocak 2015 tarihli 62. sayısında yayınlanmıştır.