Geleceğimiz için mücadeleye hoş geldin!

Özgür Emekçiler Üniversitesi’ni, geleceğin üniversitesini birlikte kuralım!

Merhaba,

Üniversiteler, her geçen gün şirketlerin, uluslararası tekellerin oyun alanı hâline geliyor. Üniversitelerde eğitim, YÖK eliyle niteliksizleştiriliyor. AKP iktidarının üniversiteleri anonim şirketlere dönüştürme politikaları sonucunda adeta ticarethanelerde okuyoruz. 12 Eylül'ün ürünü ve bugün AKP’nin sopası olan YÖK, üniversiteleri tamamen burjuvazinin hegemonyasına teslim etmenin aracı hâline gelmiştir. Tüm bu saldırıları göğüslemeli, kendi geleceğimizi ellerimize almalıyız!

Biz emekçi çocukları, kavgada en ön safta yer almalıyız. Emekçi çocuklarına, bizlere, işsizlik, geleceksizlik ve ücretli köleliğin sunulmasına karşı mücadeleye atılmaktan başka çare yok! Diplomalı işsizler, yarının ücretli köleleri olmak istemiyorsak aynı bu düzen gibi kapitalizmin çürüyen eğitim düzenini de değiştirmeliyiz.

Görev hepimizin kardeşler! Sömürüye karşı mücadele eden işçi sınıfının, dershane parası için inşaatlarda çalışan gençliğin, erkek egemenliğine karşı koyan kadınların davası bizim davamızla aynı! Safları sıklaştıralım, el ele verelim! Bu köhne düzeni birlikte yıkalım!

Burjuvazinin üniversitelerinin yerine eşit, bilimsel, anadilde bir eğitim ancak Özgür Emekçiler Üniversitesi’nin kurulmasıyla mümkündür. Özgür Emekçiler Üniversitesi; eğitimin ücretsiz ve kamu tarafından karşılanacağı, üniversitelerde özel güvenlik birimleri (ÖGB), jandarma, polis gibi baskı unsurlarının barınamayacağı, YÖK’ün olmadığı, üniversitelerin aslî unsuru olan emekçilerin doğrudan söz hakkı olduğu bir üniversite modelini tarif eder. Bu, hiçbir tereddüde mahal vermeyecek biçimde, sosyalizmin üniversite programıdır. Bu da ancak burjuvaziyi yıkıp egemen sınıf olarak örgütlenecek olan işçi sınıfının iktidarında mümkündür.

Üniversiteli arkadaş mücadelede yerin hazır!

Bilimin ticarileşmesine, öğrencilerin ve akademisyenlerin patronlar için çalışmaya mahkûm edilmesine karşı, bilimin, insanlığın yararına üretilmesi için, üniversitede çalışan işçilere güvenceli kadro sağlanması için, yurt sorununu ortadan kaldırmak için, eğitimin ücretsiz olması için; biz Devrimci İşçi Partili Öğrenciler olarak, üniversite kapılarını patronlara tamamen kapatıp emekçilere açana kadar Özgür Emekçiler Üniversitesi şiarıyla mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz!

Ama yetmez! Sömürüye, baskıya, haksızlığa karşı mücadeleyi kampüslerin dışına taşımalıyız!

Fabrikaları, alanları, sokakları kampüslerle birleştirmek için ileri!

Devrimci İşçi Partili Öğrenciler olarak bizim ufkumuz sadece üniversitelerle sınırlı değil. Kavgamız devrim kavgasıdır. Mücadelemiz sosyalizm mücadelesidir. Bilimin ve eğitimin tüm halkın yararına kullanılması kavgasıdır. Üniversitelerde paranın egemenliğine, faşistin satırına, polisin copuna karşı özgürlük için safları sıklaştıralım!

Para, satır, cop üniversiteden dışarı! YÖK defol!

Yaşasın Özgür Emekçiler Üniversitesi!

Parasız, bilimsel, anadilde eğitim için ileri!

Devrimci İşçi Partili Öğrenciler

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Eylül 2015 tarihli 71. sayısında yayınlanmıştır.