DİP’li Öğrenciler emperyalizme karşı mücadele bayrağını yükseltiyor

Devrimci İşçi Partisi 1968’de gençliğin İstanbul limanlarına demirleyen Amerikan 6. Filosu’nun askerlerini denize döktüğü yerde, bu tarihi eylemin 50. yıldönümünde anti-emperyalizm bayrağını bir kez daha yükseltti. 18 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00’da Dolmabahçe’de buluşan işçiler ve gençler, “Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın!” sloganlarıyla eyleme başladı. Türkiye’de gençlik mücadelesinde derin kökleri olan anti-emperyalist geleneğe bugün tam anlamıyla sahip çıkan Devrimci İşçi Partili Öğrenciler adına eylemin başında bir basın açıklaması okundu. Ardından Devrimci İşçi Partisi adına basın açıklamasını DİP Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek okudu. Devrimci İşçi Partili Öğrenciler geçtiğimiz Ocak ayında, ABD Büyükelçisi Komer’in arabasının devrimci gençler tarafından ateşe verilmesinin yıldönümünde gerçekleştirdikleri eylemde Amerika ve İsrail bayraklarını yakarak, biz burada emperyalizmi ve Siyonizm’i ülkemizden kovana dek sönmeyecek bir ateş yakıyoruz demişti. Üniversite kampüslerinde, okul sıralarında ve meydanlarda emperyalizme ve Siyonizm’e karşı somut bir programla, 68 gençliğinin kararlılığıyla mücadele eden Devrimci İşçi Partili Öğrenciler, Dolmabahçe’de Türkiye’nin NATO’dan çıkmasını, emperyalist üslerin kapatılması talebini bir kez daha yükseltti. Geleceğini ve memleketin ahvalini düşünen gençleri örgütlenmeye, mücadeleye çağırdı. Devrimci İşçi Partili Öğrenciler adına okunan basın açıklamasının tam metnini okurlarımızla paylaşıyoruz: “Yoldaşlar, dostlar, emekçi halkımız, Bugünden tam 50 yıl önce, 68 gençliği tam da burada emperyalizme unutamayacağı bir ders verdi. Emperyalist Amerikan donanmasının 6. Filosu İstanbul limanlarına demirlemişti. Gemiler burada ihtiyaçlarını karşılar, askerler eğlenirken; öğrenciler binler olup meydanlara taşmıştı. Gümüşsuyu yokuşunu emperyalist askerlere dar ediyorlardı. 6. Filo karşıtı eylemler tertipliyorlardı. Kısacası, emperyalistlere bu memlekette elinizi kolunuzu sallayarak dolaşamazsınız diyorlardı! 50 yıl önce bugün ise, İstanbul Üniversitesi’nden Taksim’e, oradan da Dolmabahçe’ye 6. Filo’nun demir attığı yere yürüyen binlerce öğrenci emperyalist askerleri denize döktüler. O gençler, işgallerle boykotlarla üniversitelerine sahip çıkan gençlerdi. Eğitim reformu için mücadele eden, eylemler yapan gençlerdi. Üniversitelerine sahip çıktıkları gibi, emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı memlekete de sahip çıkmayı bildiler! Emperyalizmin yerli işbirlikçilerine, sizin emperyalistler karşısında bu ülkenin emekçi halkının boynunu bükmenize izin vermeyeceğiz dediler! Emperyalizmle olduğu kadar, emperyalizme kol kanat gerenlere, onunla işbirliği yapanlara karşı da mücadele ettiler. İşte bizim tarihimiz budur: ABD’ye, NATO’ya karşı bu kararlı duruştur! Bizim tarihimiz, Siyonizm’e karşı Filistin’e gidip direniş kamplarında mücadele eden Deniz Gezmişlere dayanır. ODTÜ’de ABD Büyükelçisi, Vietnam savaşının işkencecisi Robert Komer’in arabasını ters çevirip yakanlara dayanır. Yankee go home diyerek meydanlara çıkan gençlere dayanır, 6. Filo’yu denize dökenlere dayanır! Bugün gençliğin bu tarihten, bu köklü anti-emperyalist mücadele dinamiğinden öğrenecek çok şeyi vardır. Bugün burada Emperyalistlere ve NATO'cu, İsrail dostu işbirlikçi burjuva partilerine 6. Filo’yu unutmayın diyoruz. Sanmayın ki sizi bir daha bu limanlara demir atamayacak kadar korkutan gençlik geçmişte kaldı! Biz üzerimize düşen görevin bilincindeyiz. Bu yüzden 6 Ocak’ta geçmişte Komer’in arabasının yakıldığı yerde, Amerika ve İsrail bayraklarını yakarak 68 gençliğinin anti-emperyalist mücadelesine sahip çıktık. Emperyalizm 50 yıl önce neyse, bugün de odur. Ortadoğu’nun içinde bulunduğu durumun, Ortadoğu halklarının çektiği acıların esas sorumlusu emperyalizmdir. 50 yıl önce buraya demir atan 6. Filo ve askerleri Türkiye’nin emekçi halkı için bir güvenlik tehdidiydi. Bugün memleketimizin dört bir yanı NATO üsleriyle çevrili, her yanında emperyalist askerler kol geziyor. İstibdad rejimi ise emperyalist üslere, NATO’ya kalkan oldu. 15 Temmuz’da darbeci F-16’lara yakıt ikmali sağlayan İncirlik Üssü dâhil hiçbir emperyalist üssü kapatmadı. Erdoğan bir yandan meydanlarda emperyalizme karşı boş laflarla halkı yatıştırırken, bir yandan emperyalizme hizmette kusur etmiyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde yapılan NATO zirvesinde Avrupa ülkelerine güvenlik harcamaları dolayısıyla tepesi atan Trump, “Ama Erdoğan öyle değil, o bu işleri düzgün yapıyor.” diyebiliyor. 24 Haziran’dan sonra istibdadını koyulaştıran Erdoğan’a herkesten önce Amerikan emperyalizmi güvenoyu veriyor. Kimse Erdoğan’ın meydanlarda, halk karşısında söylediklerine inanıp istibdadı emperyalizm karşıtı zannetmesin. Erdoğan’ın istibdadı ABD’nin, NATO’nun bu ülkedeki varlığının teminatıdır. Biz bugün buradayız, çünkü tarihimizle gurur duyuyoruz. Çünkü 50 yıl önce bu memleketin sokaklarını emperyalistlere dar edenler bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Emperyalizme karşı mücadele lafazanlıkla değil, 6. Filoyu memleketten kovanların verdiği gibi verilir! Tarihimiz bize bunu gösteriyor. Bu tarihe sahip çıkmak biz gençliğin omuzlarına büyük bir görev yüklüyor. Bizler, emperyalizme karşı mücadele bayrağını 6. Filo’yu denize dökenlerden, Komer’in arabasını ateşe verenlerden devraldık. Ülkemizdeki son emperyalist üssü kapatmadan, son emperyalist askeri kovmadan, NATO’yu, ABD’yi, AB’yi, Siyonist İsrail’i defetmeden de bu bayrağı bırakmayacağız! Bugün emperyalizmin ve Siyonizmin kana buladığı Ortadoğu’da kurtuluşun tek yolu bu yoldur, 6. Filo’yu denize dökenlerin yoludur. Gururla söylüyoruz, Devrimci İşçi Partili Öğrenciler bu yolun yolcusudur! Biz tek bir an bile emperyalist ABD’den, AB’den medet ummadık. Üniversiteleri tahakküm altına alan, memleketin üstüne çöken istibdad rejiminden kurtulmak için bu emperyalistlere güvenmedik. NATO’cu, ABD ve İsrail dostu burjuva muhalefetine bel bağlamadık, onların arkasına dizilmedik. Gençliğin mücadelesine güvendik, yüzümüzü emperyalist Batı’ya değil emekçi halka, işçi sınıfına çevirdik. Bu yüzden, kendi geleceğini ve memleketin ahvalini düşünen gençler için doğru adres Devrimci İşçi Partisi’dir. Gün sızlanma, umutsuzluğa kapılma günü değildir: emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı Denizler olma günüdür. 68 kuşağının anti-emperyalist mücadelesini özlemle anma günü değil, 50 yıl önce denize döktüklerimizi bu kez memleketten temelli kovma vaktidir! Kahrolsun ABD emperyalizmi! Yaşasın sosyalist dünya devrimi! Devrimci İşçi Partili Öğrenciler”