Baskılara karşı mücadeleyi yükselteceğiz!

Gezi ile başlayan halk isyanında Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerin yanı sıra Eskişehir de önemli bir rol oynamıştı. On binlerin doldurduğu ve büyük çoğunluğunu öğrenci gençliğin oluşturduğu sokakların fotoğrafları hâlâ hatırımızdadır. Bu durum istibdad cephesinin ilgisini epey çekmiş olsa gerek, OHAL ilan edilmeden yaklaşık bir sene önce Eskişehir’de OHAL şartlarını yaşamaya başlamıştık. Herhangi bir toplanmaya, yürüyüşe hatta bazen basın açıklamasına bile devlet tahammül edemiyor. Kampüsler polis ordusuyla dolduruluyor, bazen de faşist çeteler devreye sokuluyordu. Tabii ki gençlik bu baskılara gerekli cevabı defalarca verdi, vermeye de devam ediyor.

Son süreçte ise bu saldırılar bir başka boyuta taşındı. Geçtiğimiz iki hafta içerisinde ellerinde ne kadar fotoğraf, video kaydı varsa delil olarak kullanıp sosyalist öğrencilere soruşturmalar açmaya başladılar. Devrimci İşçi Partili dört öğrenci yoldaşımıza da daha önce katıldıkları eylemler gerekçe gösterilerek toplamda dokuz ayrı savcılık soruşturması başlatıldı. Buna ek olarak üniversite yönetimleri tarafından da farklı gerekçelerle disiplin soruşturmaları açıldı. Savcılık soruşturmalarının kapsamının genişliği ve üniversite yönetimlerince açılan soruşturmalarla eş zamanlı olması bu saldırının son derece planlı bir biçimde uygulamaya sokulduğunu gösteriyor. Sanıyorlar ki bizleri okuldan atma, hapsetme tehditleriyle korkutacaklar, yıldıracaklar. Hayır! Gençlik sonuna kadar direnecek, istabdada karşı hürriyet mücadelesini yükseltecek. Geleneğimizde bu var. Devrimci önderlerimizden aldığımız ilhamla istibdadı yerle bir edeceğiz, bir adım geri atmayacağız.

                                                                                            Eskişehir’den DİP’li öğrenciler

Bu yazı Gerçek gazetesinin Haziran 2017 tarihli 93. sayısında yayınlanmıştır.