Geçim sıkıntısına borç yükü ekleniyor! Patronların değil emekçi halkın borçları silinsin!

İhtiyaç kredisi

Salgın döneminde işsiz kalarak gelirinden olan, ücretsiz izin ödeneği olarak 1.170 liraya talim etmek zorunda kalan ya da kısa çalışma ödeneği ile ücretinden yüzde 40 kesintiye gidilen işçi ve emekçiler geçinebilmek için ihtiyaç kredilerine yöneldi. Türkiye Bankalar Birliğinin raporuna göre salgının ekonomik etkisini yoğun olarak gösterdiği Nisan ayında 920 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi almış. Verilen ihtiyaç kredilerinin toplam miktarı ise sadece bir ayda 17 milyar liradan fazla artmış.

Alınan bu borçların önemli bir kısmı, işçi ve emekçiler geçmişte aldığı borçların taksitlerini ödeyemez duruma geldiği için borcu borçla çevirmek üzere alınıyor. Bir anda işsizlikle karşı karşıya kalan ya da hane geliri ciddi şekilde azalan aileler de temel ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanıyorlar. Salgın döneminde emek sömürüsüne bir de modern tefeci bankaların faiz hırsızlığı ekleniyor. Patronlar yüzsüzce vergi borçlarını sildirirken, yaptıkları bağışları vergi matrahından düşerken işçiler, emekçiler ve köylüler de modern tefeci boyunduruğuna karşı sesini yükseltmelidir. Silinmesi gereken borçlar patronların değil emekçi halkın borçlarıdır. Temel ihtiyaçlar için harcanmış bireysel kredi ve kredi kartı borçları koşulsuz olarak silinmelidir.