Dünya Sağlık Örgütü: Uzun çalışma saatleri öldürüyor!

OECD

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzun çalışma saatlerinin ölümcül sonuçları olduğunu ortaya koyan bir araştırma yayınladı. 2000-2016 yıllarını kapsayan ve 194 ülkeden elde edilen verilerin incelendiği araştırma, haftada 35-40 değil de en az 55 saat çalışmanın kalp krizi riskini yüzde 35, iskemik kalp hastalıkları riskini de yüzde 17 artırdığını ortaya koydu. Aynı araştırmada 2016 yılında 745 bin kişinin uzun çalışma saatleri yüzünden kalp krizi ve farklı kalp hastalıklarından hayatını kaybettiği belirtildi.

İşçiler fazla mesai olmadan geçinemiyor! Mesailer arttıkça sağlık gidiyor!

Türkiye uzun çalışma saatleri açısından OECD ülkeleri arasında Kolombiya ile birlikte en kötü ülkeler içinde başı çekiyor. OECD ortalaması haftada 36,8 saat, AB ortalaması haftada 36,2 saat iken Türkiye’de işçiler haftada ortalama 47 saat çalışıyor. Türkiye, 50 saatten fazla çalışanların toplam işgücüne oranında da yüzde 43,3 ile en kötü durumda yer alıyor. Türkiye’de 10-12 milyon işçi asgari ücret ve civarında ücret alıyor. Açlık sınırının 2.767 lira, asgari ücretin (AGİ dahil) 2.825 lira olduğu bir durumda işçilerin fazla mesaiye kalmadan geçinmesi mümkün değil. Hatta bu yüzden işçiler fazla mesaili işleri tercih ediyorlar.

İş saatleri kısaltılsın! Herkese güvenceli iş!

Uzun çalışma saatleri işçilerin hem sağlığını bozuyor hem ailevi ve sosyal hayatlarını kötü yönde etkiliyor. Ancak işçiler arasında gerçekleşen beklenmedik ölümlerin de sorumlusunun patronlar ve onları kollayan siyasi iktidar olduğu görülüyor. Çözüm yine örgütlenmekten geçiyor. Sendikalarda örgütlenerek, toplu sözleşmelerle hem ücretlerimizi arttırmak hem de çalışma saatlerini daha insani seviyelere çekmek mümkün. Ancak tek tek işyerlerindeki mücadele ile bu ölümcül soruna kalıcı çözüm getirmek mümkün değil. İşçi sınıfının programı ücretlerde azalma olmaksızın iş saatlerinin mevcut işlerin tüm çalışabilir nüfusa dağıtacak şekilde kısaltılmasıdır. İşçi sınıfının sadece geçinmesi değil hayatta kalması için de bu programı hayata geçirecek bir işçi emekçi iktidarı için mücadele zorunludur. Hayat memat meselesidir.   

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Mayıs 2021 tarihli 140. sayısında yayınlanmıştır.