Yeni Akit’in yalanlarına ve provokasyonlarına karnımız tok! DİP, sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı mücadeleye ve halkların kardeşliğini savunmaya devam edecek!

Yeni Akit gazetesi bugün (21 Nisan 2014) partimizi manşetten verdiği uydurma ve yalan bir haberle hedef göstermiştir. Sözümona Yeni Akit haberinde, muhabir partimizin Kızılay’da yaptığı bir eyleme “şahit” olduğunu söylüyor ardından da vatandaşların tepkili olduklarını aktarıyor. Sözü edilen eylem 2011 yılında 7 Nisan günü Kıbrıs’ta Sendikal Platform’un ve sosyalistlerin çağrısı ile gerçekleşen 3. Toplumsal Varoluş eylemine destek amacıyla Yüksel Caddesi’nde Kıbrıslı Gençlik Platformu’yla birlikte gerçekleştirilmişti. Üç yıl sonra yeni uyanan sözde muhabirin yalancı şahitliği bizi şaşırtmıyor. Çünkü Yeni Akit isimli bu gazete habercilikten çok tetikçilikle iştigal eden bir yayın olduğunu defalarca kanıtlamıştır.

Gazetenin vatandaşlarla yaptığını iddia ettiği görüşmeler de uydurma ve yalandır. Zira Devrimci İşçi Partisi hiçbir zaman ne söz konusu muhitteki esnafla olumsuz bir ilişki içinde olmuş ne de herhangi bir baskı ya da tehditte bulunmuştur. Ancak belli ki Gezi ile başlayan halk isyanındaki kararlı ve aktif tutumumuz, son günlerde Greif işçileriyle dayanışma ve Yatağan işçilerinin mücadelesine omuz vermek için yaptığımız eylemler hükümeti ve sermaye çevrelerini rahatsız etmiş ve söz konusu provokasyon şebekesi partimizi hedef göstermek üzere vazifelendirilmiştir. Üç yıl önceki bir eylemi yeni olmuş gibi haber yapan, üstüne hayal ürünü “vatandaş yorumları” ekleyerek servis eden bir gazetenin paçavradan, bu haberi yapan muhabirin ise provokatörden başka bir sıfatı hak etmediğini, ciddiye alınacak bir halleri de olmadığını düşünüyoruz. Ancak biz ne pahasına olursa olsun hak ve çıkarlarını savunduğumuz emekçi halkımızı,  hakkımızda söylenen yalan ve iftiralara karşı bilgilendirmeyi, her fırsatta gerçek dostu ve düşmanı net bir şekilde ayırmayı görev biliriz.

2011 yılında yaptığımız eylemin de açılan pankartın da arkasındayız. Kıbrıs işgalinin 40. Yılı’nda da ısrarla ve inatla halkların kardeşliğini savunmaya ve “Kıbrıs Kıbrıslılarındır” demeye devam ediyoruz. Emekçi halkımız şunu iyi bilmelidir ki Devrimci İşçi Partisi din, dil, ırk, milliyet ayrıt etmeksizin tüm dünyanın ezilenlerinin hak ve çıkarlarını savunur ve şüphesiz ki Türk, Rum ve Kıbrıslı emekçilerin de parçası olduğu dünya işçi sınıfına asla ihanet etmez. Biz milliyetçi değiliz, enternasyonalistiz. Bir avuç sömürücü azınlığın çıkarlarının milli kisve altında tüm topluma dayatılmasına karşı işçi sınıfı ve emekçilerin uluslararası birliğini savunuruz.  Bu yüzden emperyalizme karşı savaşan, işçi sınıfı mücadelesi veren enternasyonalist devrimcilere ve sosyalistlere hain denmesine alışığız. Ancak hiçbir zaman bu suçlamayı kabul etmeyiz.

Devrimci İşçi Partisi’nin programı açıktır: “DİP, Türk askerleri dahil olmak üzere tüm yabancı askerlerin adadan çekilmesini, emperyalist üsler Akrotiri ve Dikelya’nın kapatılmasını, Kıbrıs’ın kaderinin Kıbrıs halkı tarafından herhangi bir dış müdahale olmaksızın belirlenmesini savunur.” Bu doğrultuda Yunanistan (EEK-Devrimci İşçi Partisi) ve Kıbrıs’taki (Yeni İnsan-Neos Anthropos) enternasyonalist örgütlerle dayanışma ve birlik içinde hareket ediyoruz. Ortak bildiriler yayınlıyoruz, sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı birlikte mücadele ediyoruz.  Kıbrıs’ı emperyalistler ve sömürgeciler gibi batmaz bir uçak gemisi olarak değil farklı diller konuşan Kıbrıs’lı emekçilerin ortak vatanı olarak görüyoruz.  Bize hain diyen Yeni Akit’e sorun ne zaman İngiliz üslerinin aleyhinde bir yazı yazmışlar ne zaman Kıbrıs’ın Ortadoğu’daki mazlum halkların üstüne bombalar yağdırmak üzere kullanılmasını eleştirmişler? Bunlar İslamiyet’i her türlü provakasyonlarına alet etmekten çekinmezler, bunlar azılı işçi düşmanlarıdır,  ama yapmayacakları birşey vardır: asla ve asla emperyalist efendilerine ve kendilerini besleyen sermayedarların çıkarlarına ihanet etmezler.

Devrimci İşçi Partisi

21 Nisan 2014