HDP aday listeleri: Kimlik değil sınıf birleştirir

Devrimci İşçi Partisi olarak, "yüklen emekçi barajları yıkalım" sloganıyla HDP'ye oy verme çağrısında bulunmuştuk. HDP listelerindeki işçi ve sosyalist adaylar etrafında kenetlenelim ve bağımsız işçi ve emekçi inisiyatiflerinde birleşelim demiştik. DİP olarak, HDP ile hiçbir adaylık pazarlığına girmedik. Ancak merkezi düzeyde, HDP yönetiminin partimize yaptığı ziyarette defaatle sınıf taleplerini içeren bir program ile işçi ve sosyalist adayların önemine işaret ettik. Partimiz, bu perspektifle HDP'nin 7 Nisan günü açıklanan aday listelerini değerlendirmiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır.

Kadınların ağırlığı

HDP aday listelerinin en olumlu yanı kadın adayların çok sayıda olması ve diğer partilere nazaran açık bir şekilde ön planda yer almalarıdır. Mücadelelerde öne çıkan kadınların listelerde de öne çıkması son derece önemli bir kazanımdır. HDP'yi düzen partilerinden ciddi şekilde ayıran bir özelliktir.  

Kimlik politikasıyla kapsayıcılık sağlanamaz

HDP'nin barajı aşma amacıyla da birleşen bir şekilde kapsayıcı bir yaklaşım sergilediği söylenmektedir. Bu zaman zaman "bir Türkiye partisi olmak" söylemiyle de örtüşmektedir. Ancak listelere bakıldığında bu kapsayıcılığın etnik ve mezhepsel çeşitlilikle sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu toprakların tüm kültürleri, etnik kimlikleri ve inançları saygıyı ve tam bir eşitliği hak etmektedir. DİP'in bundan en ufak bir kuşkusu yoktur. Ne var ki kimlikçi perspektifle istenen kapsayıcılık sağlanamaz. Zira toplumun en kapsayıcı ortak paydası olan "işçi ve emekçi olmak" listelerde arka plandadır, birçok bölgede ise hiç yoktur. Az sayıda sendikacı ya da sınıf çalışmasında öne çıkan sosyalist isimler, bilim insanları geri plana atılmış ya da hiç listelere alınmamıştır. Özellikle sanayinin ve işçi sınıfının merkezi bir rol oynadığı bölgelerde bu yaklaşım çarpıcıdır.

Muhafazakâr seçmene dinsel değil sınıfsal politikayla gitmek

İslami duyarlılığa sahip muhafazakâr seçmeni etkilemek meşru bir çabadır. Bizce de gereklidir. Ancak bu tabanın da ezici ağırlığı işçi ve emekçidir. Kürt illerindeki özgül durumu gözetmekle birlikte özellikle batıdaki sanayi kentlerinde bu kitleye başörtülü, İslamcı kökenli adaylarla gitmeye çalışmak yerine sınıfı gözeten politikalar ve adaylar benimsemek daha doğru ve etkili olurdu. Sünni İslamı bayraklaştıran bir siyasi hareket bugün iktidardadır. Alevilerle ilgili bakıldığında CHP'nin de çok sayıda Alevi aday gösterdiği hatta ön seçimlerde Alevi tabanında bir hareketlilik yaratmaya çalıştığı görülmektedir. HDP bu güçlerle daha Alevi ya da daha muhafazakar görünerek mi mücadele edecektir? Yoksa Alevi olsun Sünni olsun milyonlarca işçi ve emekçinin çıkar ve taleplerini bayraklaştırarak mı? Peki ya AKP’nin kindar politikaları karşısında haklı olarak laiklik için kaygılanan ve cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana Demirtaş’a ve HDP’ye oy kullanmaya yatkın hale gelen büyük kitleden oy istemiyor musunuz?

İltihak etmeyene ceza

HDP'nin bileşenlerinin önemli bir ağırlığının sosyalist örgüt ve partilerden oluştuğu görülmektedir. Devrimci İşçi Partisi bu bileşenler arasında değildir. Türkiye sosyalist hareketi ve Kürt hareketi arasında bir ittifakı savunuyoruz ancak HDP'yi bir ittifak olarak değil sosyalist hareketin Kürt hareketine iltihak ettiği yani tamamen ona tabi olduğu bir platform olarak değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmemizin ne kadar doğru olduğunu bu süreçte bir kez daha gördük. HDP'de Kürt hareketine iltihak etmiş sosyalist yapıların liderleri birinci sıralarda yer alırken şu ya da bu sebeple HDP'den ayrı düşenlerin arkaya itildiğini görüyoruz. Bu noktada her ne kadar reformcu ve sendikalist bir çerçevede de olsa sınıf çalışmasını öne çıkaran EMEP'in konumunu "iltihak etmeyenin cezalandırılmasına" bir delil olarak gördüğümüz kadar zaten eksik ve zayıf olan sınıf yönelişinin iyice dışlanmasının bir alameti olarak da değerlendiriyoruz.

Liberaller baş tacı

Barajı aştığı takdirde 60 ila 70 arasında vekil çıkarabilecke olan bir partinin kesinlikle seçilecek sıralarda gösterdiği sosyalist adayların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.  Listede ön sıralarda yer alacağına kesin gözüyle bakılan birtakım sosyalist adaylara bırakın seçilecek yerlerde arka sıralarda bile yer verilmediği görülüyor. Diğer yandan "yetmez ama evetçi" sol liberal akıma ne HDP'nin ne de Türkiye solunun içinde tuttuğu yerle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir ağırlık verildiğini, bu unsurların öne çıkarıldığını görüyoruz. Partimiz tarafından son derece olumlu bir şekilde değerlendirilen Demirtaş'ın "seni başkan yapırmayacağız" çıkışı aynı zamanda HDP'nin sınıf düşmanlarına karşı mücadele edeceğine dair de güçlü bir mesajdı. Ne var ki AKP'nin koltuk değnekliğini yapmış olmakla malul sol liberallerin bu kadar el üstünde tutulmasının Demirtaş'ın açıklamalarıyla tezat oluşturduğunu görüyoruz. Bu açıdan HDP'nin barajı aştığı takdirde AKP ile koalisyon kurmayacağına dair var olan tutumunun kamuoyuna net bir şekilde duyurulması gerektiğini düşünmekteyiz.

Başkanlık sistemine ve AKP hükümetine karşı HDP’ye oy!

Tüm bu eleştirilerimize rağmen HDP'nin barajı aşmasını önemsemeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu noktada yaptığımız eleştirilerin bu tutumumuzla tezat oluşturduğunu düşünenler olabilir. Biz ise hiçbir eleştirinin barajı aşma hedefine, işçi ve emekçileri göz ardı eden bir liste kadar zarar vermeyeceğini düşünüyoruz. Sınıf mücadelesi açısından bakmasanız bile işçi ve emekçiler seçmen kitlesinin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Eleştirilerimiz aday listelerinde sergilenen tutumun seçim programı ve propaganda çalışmalarında telafi edilmesine yöneliktir. Biz Devrimci İşçi Partisi olarak işçi sınıfına ve tüm emekçileri HDP'ye oy vermeye çağırmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Çünkü bunu başkanlık sistemine karşı çıkmanın ve işçi sınıfı düşmanı bir iktidarın emekçi sınıflara karşı daha güçlü  bir saldırı yapmasını engellemenin bir gereği olarak görüyoruz. Ancak mevcut listeler bizi sadece bu gerekçeyle sınırlı kalmaya itiyor. Bunun yeterli olmadığı, mevcut durumun HDP'yi oluşturan güçlerin mücadeleci geçmişine yakışmadığı açık.  

Devrimci İşçi Partisi Merkez Komitesi