Eşitlik, kardeşlik, Rojava'ya özgürlük!

Devrimci İşçi Partisi Merkez Komitesi, 18 Ağustos 2013 tarihli toplantısında aşağıdaki bildiriyi karar altına almıştır.

Suriye Kürdistan'ı günlerdir yoğun bir saldırı altında. Türkiye devletinin eline silah tutuşturduğu çeteler, Rojava'ya saldırıyor. Körfez sermayesi ve AKP hükümetinin palazladığı çeteler, din ve iman adına Suriye'yi cehenneme çeviriyorlar. Şii camilerini yakıp, Alevi dedelerini katledenler, mezhep savaşının piyonları, Kürt halkının üzerine yürüyorlar. El Nusret Çetesini, AKP hükümeti koruyor, kolluyor. Köktendinci çeteler, sınırı rahatça geçip Türkiye'deki hastanelerde tedavi olabiliyorlar, ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Rojava halkına düşen ise savaşın yıkımı. Rojava halkı kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.

2012 yılında Rojava halkı, ulusal önderlikleri eşliğinde bir bir tüm Kürt kentlerinde hakimiyet kurmaya başlayınca AKP hükümeti bir bardak soğuk su içmişti. Ardından AKP, El Kaide'yle bağlantılı El Nusret Cephesi ve Özgür Suriye Ordusu'na bağlı grupları destekleyip, özgür Kürt bölgelerini bastırmak istedi. Suikastler, katliamlar, insan kaçırmalar Kürt halkının mücadelesini ezmek için kullanılan yöntemlerden sadece bir kaçıdır. Ağustos ayının başında Kürt Yüksek Konseyi üyesi ve PYD kurucusu İsa Hüso alçak bir saldırıyla öldürüldü. Bu suikastın arkasında El Kaideci çetelerin ve onların hamisi Türkiye devletinin olmadığının hiçbir kanıtı yoktur. Türkiye devleti yıllardır Türkiye Kürdistan'ında uyguladığı OHAL yöntemlerini şimdi de Rojava'da denemektedir.

Devrimci İşçi Partisi, Kürt halkının önderlerine ve evlatlarına yönelik her türlü saldırı ve cinayeti kınar. Bu cinayetin siyaseten sorumluları, El Kaideci çeteler ile onların hamileri AKP hükümeti ve emperyalistlerdir.

Kürt halkına yapılan saldırılar, Kuzeyli kardeşleri tarafından öfkeyle karşılandı. Ancak Barzani yönetimi olaylara temkinli yaklaşıyor! Barzani'nin temkini ve isteği Ortadoğu'da tek silahlı Kürt gücü olma arzusundandır. PYD'nin ezilmesi, bu plana bir adım daha yaklaşmak olacaktır. Barzani, Suriyeli Kürtlere yardım eli uzatacağına, bölgede meydana gelen olayların araştırılmasıyla ilgili bir komisyon talep ediyor. Bu naif talep bile ABD tarafından uyarıyla karşılanıyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, sorunu daha da karmaşık hale getireceğini öne sürerek Barzani’ye Suriye’deki olaylara karışmamasını tembihliyor. Göbeği emperyalizmden ve Siyonizmden bağımsız olmayan bir yönetim, Kürtlerin ulusal birliğini ve çıkarlarını değil, kendi bölgesindeki petrol sevkiyatını düşünür. Emperyalizm ve Siyonizmle yoldaş olanlar, yüreğinde özgürlük kıvılcımları tutuşan Rojava halkının kaderinde söz sahipleri olamazlar. Devrimci İşçi Partisi, dost Kürt halkını ve Kürt hareketini 2003’ten bu yana Barzani önderliğinin karakteri ve çizgisi konusunda uyarıyor, onun politikalarının Kürdistan’ın öteki parçalarındaki halkın aleyhine sonuçlar doğuracağına işaret ediyor. Dost acı söyler! Şimdi bu uyarıların doğruluğu maalesef ortaya çıkıyor.

Kürt halkı, gerek Rojava'da gerekse kalan üç parça Kürdistan'da özgür ve birlikte yaşamayı sonuna kadar hak etmektedir. Türk-Kürt konfederasyonu ve Osmanlıcı her türlü plan Kürt halkını yeniden sömürgeleştirmek isteyen AKP hükümetinin hayalleridir. Kürt halkının özgürce ve istediği gibi yaşama mücadelesi ancak Ortadoğu halklarının ve emekçilerinin omuz omuza verdiği kavgayla zafere ulaşabilir. Bu kavga, emperyalizmin, Körfez sermayesinin, AKP hükümetinin ve onun beslediği el Kaideci çetelerin Ortadoğu'dan kovulmasıyla kazanılır.

Devrimci İşçi Partisi, dizginleri sömürgecilerin ve emperyalistlerin elinde olan bir düzende, Rojava'da yaşanan Kürt katliamının ne bir ilk ne de bir son olduğunun farkındadır. Suriye'de ve Ortadoğu'da mezhepçi kışkırtmalar ve emperyalist müdahaleler var oldukça başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halkları tehlikededir. Rojava'da barışın ve katliamların son bulmasının tek yolu, Suriye'de çetelerin mağlup edilmesi, Türkiye'de ise savaş hükümeti AKP'nin emekçi kitleler tarafından düşürülmesinden geçer.

Rojava'da katliamlara son!

AKP elini Suriye'den çek!

Eşitlik, kardeşlik, Kürt halkına özgürlük!

Yaşasın Ortadoğu Sosyalist Federasyonu!

Devrimci İşçi Partisi Merkez Komitesi