DİP Bildirisi: Türkiye Suriye’den elini çekmelidir!

Tunus ve Mısır’da diktatörleri deviren Arap devriminin etkisiyle Suriye’de Beşar Esad’ın burjuva diktatörlüğüne karşı başlayan halk isyanı emperyalizmin ve bölgesel işbirlikçilerinin girişimleriyle uysallaştırıldı ve emperyalizmin dümen suyuna sokuldu. Bunda Türkiye, Katar Emirliği ve Suudi Arabistan Krallığı’nın oluşturduğu mezhepçi ve gerici ittifak başrolü oynadı.

Bugün emperyalizmin güdümündeki bu gerici ittifakın en aktif unsuru ve Suriye’nin sınır komşusu Türkiye devleti, Esad diktatörlüğünün baskı ve zulmünü bahane ederek yayılmacı bir politika gütmekte ve savaş kışkırtıcılığı yapmaktan geri durmamaktadır.

Bugün Türkiye sınırından Suriye’ye silah ve militan akışı şimdiden Türkiye’yi Suriye’deki iç savaşın bir parçası haline getirmiştir. Her ne kadar Doha’da muhalefetin emperyalizmin eliyle yeniden organize edilmesi Türkiye’nin etkisini sınırlasa da Türkiye devletinin muhalefeti kontrol etme ve gerektiğinde doğrudan askeri müdahale ile Suriye’de hegemonya kurma ve Rojava’da Kürt halkının gerçekleştirdiği siyasi atılımı ezme planları sürmektedir.

Daha önce Malatya’ya konuşlandırılan füze kalkanı gibi NATO’nun gönderdiği “patriot füzeleri” de bu saldırgan politikanın birer parçasıdır. Malatya’daki füze kalkanı Siyonist İsrail’in, İran’a olası bir saldırısına güvence oluşturmaktadır. Patriot füzeleri ise Türkiye’nin emperyalizmin çıkarlarına uygun bir biçimde Suriye’ye yapacağı askeri saldırılar karşısında Türkiye sınırını ve ABD üslerini korumaya yöneliktir.

Tüm bu gelişmeler Ortadoğu’da savaşın büyük bir tehdit olarak belirdiğini ve Türkiye devleti ile burjuvazisinin bu doğrultuda aktif ve gerici bir rol oynadığını göstermektedir. Türkiye’nin işçi ve emekçileri ile Kürt halkının çıkarları ise gerek emperyalizmin, gerek Siyonizmin gerekse de Türkiye’nin kurduğu mezhepçi gerici eksenin çıkarlarına karşıttır. Türk, Kürt, Arap ve İran halklarının çıkarı emperyalizmin bölgeden kovulmasından, Siyonizmin yıkılmasından, Arap devriminin açtığı yoldan ilerleyerek bölgenin işbirlikçi burjuva rejimlerinin yıkılmasından ve gerçek bir barışı, özgürlüğü, ulusların ve dillerin tam eşitliğini getirecek olan Ortadoğu Sosyalist Federasyon’undan yanadır.

Bu uğurda Türkiye’nin işçi ve emekçilerine düşen acil görev. Türkiye devletinin yürüttüğü saldırgan ve gerici politikalara karşı çıkmak, mezhepçiliği reddetmek, Türkiye’nin Suriye’deki iç savaşı gerici emellerle kışkırtan eylemlerine son vermesini sağlamak ve Kürt halkının Rojava’da verdiği mücadelenin ezilmesine yönelik tüm çabalara karşı çıkmaktır.

Türkiye Suriye’den elini çekmelidir! Rojava’ya özgürlük!

Füze kalkanı kırılsın ABD üsleri kapatılsın! Emperyalizme ve Siyonizme kalkan olan halkların dostu olamaz!

ABD, AB, NATO Ortadoğu’dan defol! Kahrolsun Siyonist İsrail!

Mezhep savaşına karşı sınıf savaşı! Suriye’nin yolu Libya’nın değil Tahrir’in ve Kasbah’ın yolu olmalıdır!

Yaşasın Arap devrimi! Yaşasın Ortadoğu Sosyalist Federasyonu!