DİP Bildirisi: Kürt halkı Bastillerinden özgürleşiyor!

Devrimci İşçi Partisi Merkez Komitesi Politbürosu, bir bildiri yayınlayarak Demokratik Toplum Kongresi’nin 14 Temmuz 2011 günü Demokratik Özerklik yönünde belirttiği iradeyi selamladı, Kürt halkının yanında olduğunu ifade etti.

 

"Kürt sorunu, Kürtlerin halk olmaktan kaynaklı haklarını kullanamamaları, her taleplerinin baskıyla reddedilmesinden kaynaklanmaktadır.

Sorunun çözümü Kürtlerin halk olarak tanınması, eşit seviyede statüye kavuşmalarıyla ancak çözüm bulabilir.

Kürt halkı artık ulusal varlığını statüsüz bir halk olarak yaşamak istememektedir. Dünyada Kürtler gibi 40 milyondan oluşan, hakları gasp edilmeye çalışılan başka bir halk yoktur.”

Demokratik Toplum Kongresi’nin 14 Temmuz 2011 Perşembe günü 850 delege ile yaptığı Olağanüstü Toplantıda kabul edilen kararda, Kürt sorunu büyük bir berraklıkla tanımlanıyor. Kürt halkının başka uluslarla eşitlik talebinin ve “statüsüz bir halk olarak yaşama”yı reddedişinin merkeze oturduğu bu yaklaşımda Demokratik Özerklik, Kürt halkının “kendi coğrafyasındaki öz yönetime katılma sistemi” olarak niteleniyor.

Demokratik Toplum Kongresi, bir süredir devam eden Demokratik Özerkliğin pratikte hayata geçirilmesi ve Kürt halkının kendi hukukunun Türkiye Cumhuriyeti’nin hukukunun yanı sıra fiilen uygulamaya konulması yönelişini bir yeni düzeye taşımış olmaktadır.

Bunu, anlamlı biçimde, 1789’da Bastil Zindanı’nı basarak Büyük Fransız Devrimi’ni başlatan halk kitlelerinin izinde, onların anısını taze tutmak istercesine, baskının yıldönümü olan 14 Temmuz’da yapıyor. Kürt halkı 20. yüzyılı boyunca kendisini tutsak etmiş, imha ve inkârda ve asimilasyonda ısrar etmiş düzenin Bastillerinden özgürleşiyor!

Devrimci İşçi Partisi, ezilen Kürt halkının Türk halkı ve öteki bütün halklarla eşit haklara ve statüye sahip olmasını başından beri destekleyen bir enternasyonalist parti olarak Demokratik özerkliğin ilanını, Kürt halkının kendisi istediği gibi yaşaması doğrultusunda bir adım olarak selamlar. Kürdistanlı kardeşlerimizi bu cesur ve kararlı tavırlarından dolayı kutlar.

Demokratik Toplum Kongresi şöyle diyor:

Başta kardeş Türkiye halkları olmak üzere, tüm Ortadoğu halklarıyla tarihsel bağlarımızı kurmaya davet ediyoruz. kardeş Türkiye halkımıza çağrımızdır, yüzyıllardır birlikte yaşam yanında, Kürt halkının özgürce yaşam özlemi temelinde ilan edilen demokratik özerkliğe karşı sorumluluğu gereği dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.

Kürt halkının tüm dostlarımıza çağrımızdır. Acılarına olduğu kadar sevinçlerine de ortak olan sosyalist demokrat liberal dindar feminist parti kurum ve şahsiyetleri bu gurur verici süreçte halkımızın yanında olmaya çağırıyoruz.

Yanınızdayız, kardeşlerimiz. Sizi kucaklıyoruz. Haklarınızı kendi haklarımızmış gibi savunacağız. Çünkü biliyoruz ki, başka bir halkı ezen bir halk kendi zincirlerini örmektedir!

Devrimci İşçi Partisi

 Merkez Komitesi Politbürosu