DİP Bildirisi: HT Solar işçisinin ekmek ve hürriyet mücadelesi ile dayanışmaya!

İstanbul Tuzla’da Çin sermayeli HT Solar fabrikasında işçiler sendikal baskılara ve işten atmalara karşı üretimi durdurdu. İşçiler 4 Aralık Pazartesi gününden beri iş yerlerini terk etmiyorlar.

HT Solar işçileri bir süre önce Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlenmeye başlamıştı. Fabrika yönetimi sendikal örgütlenmenin önüne geçebilmek için sarı sendika Türk Metal’i devreye sokmaya çalıştı. Ancak işçiler, patron-Türk Metal işbirliğinde yapılan bu hamleyi boşa düşürerek, Türk Metal’in elemanlarını fabrikadan kovdular. Bunun üzerine 5 işçi işten atıldı. İşçiler bu saldırıya fabrikada şalteri indirerek cevap verdiler. Devrimci İşçi Partisi olarak HT Solar işçilerinin haklı ve meşru eylemini sonuna kadar destekliyoruz. Tüm Türkiye işçi sınıfını, emekçileri, sendikaları ve meslek örgütlerini HT Solar işçisinin mücadelesi ile dayanışmaya çağırıyoruz.

Güneş panelleri üreten HT Solar fabrikası, Tuzla Serbest Bölge (Desbaş/İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi) içinde yer alıyor. Tüm serbest bölgeler gibi Desbaş'da da her şey patronlar için serbest! Burada çalışan işçilerin de tüm asgari ücretli işçilere olduğu gibi, daha cebine girmeden ücretlerinden bütün vergiler kesilmeye devam ediyor, ancak patronlar serbest bölgede her türlü vergiden muaf oldukları için kârlarına kâr katıyor. İşçinin evinde kullandığı suyun, elektriğin üzerinden sayısız vergi alınırken, patronlar serbest bölgede bunlar için de vergi ödemiyor. İşçi ücretleri üzerinden gelir vergisi ödemek zorunda da olmadıkları için işçi maliyeti daha da düşük. Tuzla Serbest Bölge’de de HT Solar patronu için her şey serbest, işçilerin ise insanca yaşayacak bir ücret, sağlıklı ve huzurlu çalışma koşulları, iş güvencesi talep etmeleri yasak! HT Solar işçisinin verdiği mücadele bugün ekmek mücadelesidir! Çağrımız bu mücadeleyle dayanışma çağrısıdır.

İşçi sınıfı grev yasaklarına karşı grev hakkını, yine grev yaparak, iş bırakarak, fabrikasını terk etmeyerek savunuyor. İşçi sınıfı sendikalı çalışma hakkına yönelik saldırılara karşı sendikalı çalışma hakkını üretimden gelen gücünü kullanarak, şalteri indirip üretimimi durdurarak savunuyor. 2015’te fiili grevlerle tarih yazan metal işçileri, bugün bir kez daha MESS’in dayatmalarına karşı hakkını alabilmek için grevse grev diyerek yeni ve büyük mücadelelere hazırlanıyor. Metal işçisi şimdilik uyarı eylemleri yapıyor. HT Solar MESS kapsamında olmasa da, bu mücadeleye sahip çıkmak hem HT Solar direnişine güç verecek, hem de metal patronlarına metal işçilerinin birlikte hareket edeceğini gösterecektir. Çağrımız metal işçileri başta olmak üzere tüm işçilere, HT Solar işçileri ile dayanışmayı yükseltip, işçilerin birliğini gösterme çağrısıdır!

HT Solar işçisi, ekmeğini büyütmek için en temel anayasal hakkı olan sendika hakkını kullanmıştır. Bugün fabrikada şalteri indirmesi, üretimi durdurması sadece ekmeğini büyütmenin değil, sendikal haklara sahip çıkmanın, istediği sendikaya üye olma hürriyetini savunmanın mücadelesidir! HT Solar işçisinin mücadelesi, bir Cumhurpatronluğu sistemi olarak yükselen istibdad rejimine karşı hürriyet mücadelesidir! Çağrımız bu mücadeleyle dayanışma ve mücadeleyi büyütme çağrısıdır!

HT Solar işçisinin talepleri hepimizin talepleridir

Atılan işçiler geri alınsın!

Sendikalı çalışmak haktır, engellenemez!

6 Aralık 2017