Uluslararası

Aziz Şah, 4 Mart 2012
Kıbrıs Kongresi’nin arka planında “NATO Kürdistan’dan ve Kıbrıs’tan defol!” başlıklı bir bildiri yatmaktadır. Bu bildirinin ve Kongre’nin başat ve ilk kurucu tezi: “Türkiye’nin iki sömürgesi vardır. Bunlar Kürdistan ve Kıbrıs’tır”. Hal böyleyken Kongre’nin fikri planlamasını yaparken Kürdistan’ın ve Kıbrıs’ın sömürgeleştirilmesini birlikte ele almak zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca bu iki sömürgenin yanında, gayri-Müslümler’e karşı uygulanan politikalar Türkiye’nin kuruluşu aşamasında iç içe geçmiş sistematik bir süreçtir.
Gerçek, 29 Şubat 2012
Kıbrıs'tan Enternasyonalist Dayanışma grubunun başı çekmesi ile Türkiye'de öğrenim gören Kıbrıslı öğrencilerin örgütlü bulunduğu Kıbrıslı Gençlik Platformu ile Aktivist Düşünce Topluluğu Ankara'da Kıbrıs üzerine bir kongre düzenliyorlar. Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Devrimci İşçi Partisi ve AKA-DER ise kongrenin düzenlenmesine destek veriyorlar.
Devrimci İşçi Partisi, 28 Şubat 2012
Devrimci İşçi Partisi’nin enternasyonal mücadele alanındaki politikalarının ve görevlerinin tartışıldığı Uluslararası Konferans’ta önemli kararlar alındı.
EEK MK Politbüro, 25 Şubat 2012
Sokaklarda insanlar seslerini net bir biçimde duyurdular: Önerilerin hepsine hayır! Önerileri yapanların ve destekleyenlerin tamamına hayır! AB’nin, İMF’nin, sermayenin uşakları, memorandumunuzu alın ve defolun! Bütün iktidar işçilere!
Gerçek, 20 Şubat 2012
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Ocak ayı içinde aralarında Fransa, Avusturya ve İtalya'nın da bulunduğu Avro Bölgesi'ne üye 9 ülkenin kredi notlarını düşürdü. Bununla yetinmeyerek kısa bir süre sonra Avrupa Finansal İstikrar Fonu’nun (EFSF) da notunu düşürdü. Söz konusu kuruluşun not düşürme gerekçesi, Avrupalı yetkililerin son haftalarda belirledikleri politik önceliklerin, Avro Bölgesi’ni etkisi altına alan sistemik problemlere çözüm üretmekte tam olarak yeterli olmayabileceği ve aynı zamanda politikacıların bölge ülkeleri arasındaki ekonomik...
Savas Mihail, 11 Şubat 2012
Yunanistan yine kaynamaya başladı. Devrimci İşçi Partisi’nin kardeş partisi EEK önderlerinden Savas Mihail-Matsas aşağıdaki yazıyı 7 Şubat Salı günü düzenlenen genel grevin ertesinde 8 Şubat Çarşamba günü kaleme almış. Bu yazının hemen ardından Yunan sendikaları iki günlük bir genel grev daha düzenlediler. Yazıda sözü edilen 130 milyar avroluk kurtarma paketi ve Yunan hükümetinin bunun karşılığında troykaya taahhüt ettiği “sosyal yamyamlık” paketinin parlamentoda oylanması öncesinde yapılıyor bu genel grev. Böylece bugün (11 Şubat) Avrupa’nın öndevrimci durum yaşayan ülkesi Yunanistan ile...
Aziz Şah, 6 Ocak 2012
Afganistan savaşı için lojistik destek sağlamak için ve daha önce Irak ve son olarak Libya savaşında kullanılan Kıbrıs'taki İngiliz Üsleri geçtiğimiz günlerde olaylı bir protesto ile yeniden gündeme geldi.  Süveyş Kanalı krizi sebebi ile Kıbrıs’a kurulan ve o günden beridir Ortadoğu’daki her hareketlenmede uçakların kalkıp indiği iki “egemen üs”tür Ağrotur ve Dikelya.  “Egemen Üs” demek, Kıbrıs’taki Britanya toprağıdır. Yasal Kıbrıs hükümetinin aldığı kararların geçersiz olduğu, 1960 yılında Türkiye’de var olan ABD üslerinin toplam kapladığı alanın 7,5 katı olan iki egemen üs. 
Gerçek, 31 Aralık 2011
2011 yılı neresinden bakarsanız bakın, olağanüstü bir yıl oldu. Dünyada son otuz yıldır geçerli olan güç dengelerini köklü biçimde değiştirdi. Kapitalizmin bu otuz yıl içinde üst üste yaşanan gelişmeler sayesinde elde etmiş olduğu ekonomik, politik ve ideolojik üstünlüğü yitirdiği yıl oldu. Bu büyük değişimin ardında temel olarak iki sarsıntı yatıyor. Birincisi, ekonomik krizin bir Büyük Depresyon’a dönüşmesi. İkincisi sınıf mücadelesinin ve devrimin yeniden gözle görülür biçimde tarihin motoru haline gelmesi.
Gerçek, 23 Aralık 2011
ABD Irak’tan askeri olarak çekildi. Bu gelişmenin hem Irak, hem de Ortadoğu üzerinde son derecede önemli sonuçları olacaktır. Irak’ın yeni dönemde tek parça halinde kalıp kalamayacağı bile tartışmalıdır. Elbette bu denli patlamaya hazır bir durum, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin varlığı da göz önüne alınırsa, Türkiye’yi de içine doğru çekecektir.
Gerçek, 18 Aralık 2011
İtalya’nın sosyo-ekonomik dinamikleri, ülkeyi bir süre sonra yeni bir  Yunanistan haline gelmeye aday yapıyor. Dördüncü Enternasyonal’in Yeniden Kuruluş Koordinasyonu (DEYK) İtalya seksiyonu Partito Comunista dei Lavoratori (PCL-Komünist İşçi Partisi) İtalyan işçi sınıfını ve bağımsız solunu dönemin gerektirdiği yoğunlukta ve radikallikte bir mücadeleye çağırıyor.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri