Ulusal Sorun

Gerçek, 23 Temmuz 2013
31 Mayıs gecesi, sadece devletle ezilen halk kitleleri arasındaki ilişkiyi köklü biçimde değiştirmedi. Aynı zamanda 12 Eylül’den beri durgun olanı asi, asi olanı ise suskun kıldı. 31 Mayıs’a kadar Türkiye’nin isyankâr çocuğunun adı Kürt halkı idi. O günden bu yana Türk halk kitleleri ilk kez Kürt halkını “solladı”!
Gerçek, 29 Haziran 2013
Aşağıdaki yazı, Gerçek gazetesinin Temmuz sayısı için 27 Haziran Perşembe günü yazılmıştı. Yazının soğukkanlı bir durum tahlili ile Kürt hareketinin isyan karşısındaki yanlış tutumunu sergilemesine rağmen meseleye stratejik açıdan yaklaşarak Kürt halkının sonunda devletle karşı karşıya gelmek zorunda kalacağı konusundaki öngörüsü, ışık hızıyla doğrulandı. Bir gün sonra, 28 Haziran Cuma günü Lice’de jandarmanın saldırısında bir genç öldürüldü, üçü ağır dokuz kişi yaralandı. Hemen akşamına Kadıköy’de binlerce kişi “Her yer Lice, her yer direniş!” sloganıyla öldürülen genci ve Kürt halkını...
Nail Satlıgan, 19 Haziran 2013
Türkiye’nin en büyük Marksistlerinden biri olan Nail Satlıgan’ı 28 Nisan tarihinde yitirdik. Geçen sayımızda ve Gerçek sitesinde, Satlıgan’ı çeşitli biçimlerde andık. Bundan sonra bir süre boyunca onu gazetemizin onur yazarı olmaya davet edeceğiz. Her sayımızda bir başka köşe yazarımız kendi köşesini ona açacak. 1990’lı yıllarda Özgür Gündem geleneğinde yayınlanan gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştı; o gazetelerde yayınlanan yazılarının bazılarını yayınlayacağız. Bu sayımızda, Nail Satlıgan’a köşesini açan, onun 40 yıla yakın süre boyunca yoldaşı ve yakın arkadaşı olmuş olan Sungur Savran....
Şiar Rişvanoğlu, 11 Haziran 2013
Yaşanmakta olan “barış süreci” kodlu garabet dönem öyle bir siyasal/kültürel atmosfer yarattı ki, bazı kelime ve kavramların ısrarla ve içi boş biçimde tekrarı, bazılarının ise ısrarla yok sayılması şimdi moda oldu. Bunlardan ikisi var ki kendi aralarındaki diyalektik bütünlüğüyle de mükemmel birer örnek oluşturuyor: “güçlü ve büyük Türkiye” ve “emperyalizm”. 
Gerçek, 30 Mayıs 2013
25-26 Mayıs günlerinde Kürt hareketinin Ankara’da düzenlemiş olduğu Demokrasi ve Barış Konferansı’na partimiz Devrimci İşçi Partisi (DİP) de davetli idi. Kürt hevallerimiz bizi de davet etme nezaketini gösterdi. İstanbul’da yapılan bir örgütlenme toplantısına DİP de Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde katıldı. Ne var ki, birkaç nedenden dolayı DİP bu konferansa katılmadı.
Şiar Rişvanoğlu, 13 Mayıs 2013
  İçinden geçmekte olduğumuz “barış ve müzakere” süreci öyle farklı ve birbirinden çelişik dinamiklerle dolu ki, bizzat pazarlığı yürütenler dışında tam olarak ne olduğunu, ne yapılacağını bilen pek kimse yok. Söylenecek, yazılacak birçok şeyin başında bu ilerlemenin, şeffaf olmayan, belirsiz ve ucu açık boyutu geliyor kuşkusuz. Ortadoğu’daki dengelerle ve özellikle ABD ve AB emperyalizminin güncel hesaplarıyla (ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi gibi daha eski ve stratejik olanı ile de) birlikte düşünüldüğünde, Kürt Hareketi’nin açık, şeffaf, her adımı kamuoyuyla paylaşılan ve karşı tarafı her...
Sungur Savran, 10 Mayıs 2013
Koskoca bir salon dolusu öğrenci. Türkler de var, ama ezici çoğunluk Kürt. Diyarbakır’da Eğitimde Ortak Çözüm Derneği ile DİSA’nın düzenlediği bir toplantıya katılıyorlar. Sabah bir panel var. İsmail Beşikçi, Büşra Ersanlı ve başkaları. Öğleden sonra ise IRA’nın sonradan milletvekili seçilmiş bir mensubu, İrlanda’da barış ve silah bırakma deneyimini anlatıyor.
Gerçek, 10 Mayıs 2013
KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan 25 Nisan’da Kandil’de yapılan basın toplantısında PKK güçlerinin 5 Mayıs’tan itibaren Türkiye’den çekilmeye başlayacağını açıkladı. Böylelikle, “süreç” olarak anılan gelişmelerin bir evresi aşılmış oldu. Hatırlanacağı üzere, Öcalan’ın Diyarbakır (Amed) Newroz’unda kitleye okunan (ve Karayılan tarafından bir “Manifesto” olarak nitelenen) mesajının hemen ertesinde, 23 Mart’ta KCK ateşkes ilan etmişti. Şimdi artık ateşkes koşullarında geri çekiliş başlıyor. Bundan sonra esas olarak bu aşamada kararlaştırılmış olan şeyler uygulanacağına göre, “süreç”in...
Mustafa Kemal Coşkun, 17 Nisan 2013
Genellikle iktisadi bir terim olarak kullanılan, fakat Adorno’nun daha çok siyasal alan için kullandığı bir söz vardır: “Kötü para iyi parayı kovar”. Özcesi, reformlarla bir yere varamazsınız. Yani, aşama aşama daha iyi olana gideceğimizi beklerken o aşamalardan bir tanesi hâkim oluverir ve bu durum daha iyi olana ulaştırmak bir yana, yerimizde saymamıza bile neden olabilir. Basitçe bu söz, yetmez ama evet saçmalığının bizi bir yere götürmeyeceğini gösterir.
Şiar Rişvanoğlu, 14 Nisan 2013
  Newroz’dan beri bütün Türkiye ve Kürdistan coğrafyası, Kürt sorununda barışa ve çözüme ilişkin önerileri, düşünceleri, uygulamaları tartışıyor. Biz de; Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkına duyduğumuz inançla, bu sürece ilişkin esaslı noktalardaki bazı eleştirilerimizle birlikte, enternasyonalizm adına barışı, ona eşlik etmesi gereken siyasi çözümle birlikte sonuna kadar destekliyoruz. Ancak ne Kürt halkının on yıllardır barışa susamışlıkla duyduğu haklı heyecan, ne sürecin çelişkili hızı, eleştirel düşünceyi elden bırakmamıza ve bazı somut gerçeklikleri gözden kaçırmamıza neden...

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri