Ulusal Sorun

Gerçek, 9 Kasım 2013
Önce işin özünü ortaya koyalım: Rojava’nın PYD’nin etkisi altındaki alanın dışında kalan siyasi partiler Suriye Ulusal Konseyi’ne (SUK) katılma kararı aldı. Bunun anlamı şu: Cenevre 2 toplandığında, bir Türkiye bloku olacak. Türkiye’nin kendisinin yanı sıra Suriye Ulusal Konseyi’nin merkezindeki Suriye Müslüman Kardeşleri ve SUK’a katılmaya karar veren Rojava Kürt partileri. Demek ki, Rojava’nın bazı Kürt partilerinin aldığı bu karar, Rojava’nın özerkliğine karşı mücadeleyi bir öncelik olarak gören Türkiye’yi çok rahatlatıyor.
Sungur Savran, 4 Kasım 2013
Biz HDP’yi kuran unsurları değişen derecelerde kendi hevallerimiz olarak görürüz. Onların sağlam bir yürüyüş içinde olması en çok bizi memnun eder. Ama programı gerçeklere karşılık vermeyen bir parti büyük sınavlarda kaçınılmaz olarak yanlış yollara sapacaktır. “Bu parti o mücadeleyi” taşıyamaz!
Gerçek, 20 Ekim 2013
Son aylarda Barzani’nin Kürt halkının özgürleşme davasına aykırı tavırları iyice belirginleşti. Rojava’yı desteklemek bir yana yalıtma çabasına girişmesi ve Ulusal Kongre karşısında Türk hükümetinin taleplerini kuzey Kürtlerinin ihtiyaçlarının önüne koyan yaklaşımı, Türkiye’nin Kürt hareketinde de büyük tepki uyandırdı. Özgür Gündem gazetesinin sayfaları Barzani eleştirisinden geçilmiyor. Yıl 2013.
Gerçek, 19 Ekim 2013
Kürt sorununda çözülen hemen hemen hiçbir şey yok ama AKP hükümeti “çözüm süreci”nden bahsetmeye devam ediyor. Baştan beri yaşanan süreci doğru kavrayamayanlar da ister Kürt hareketinden olsunlar, ister başka muhalif veya solcu hareketlerden olsunlar “çözüm süreci” yanılsamasını paylaşmayı sürdürüyor.
Gerçek, 11 Eylül 2013
KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı bir açıklama yaparak gerillanın çekilişini durdurduğunu açıkladı. Böylece, hep yüksek perdeden konuşan, “süreç diye bir şey yok, bizim çalışmalarımız var” diyen, yeni karakollar inşa ettiren, yeni korucu kadroları açan Tayyip Erdoğan’a cevap verilmiş oldu.
Şiar Rişvanoğlu, 10 Eylül 2013
Hazırlık Komitesi, Kürt Ulusal Kongresinin Federe Kürdistan Bölgesi’nde 21 Eylül’de yapılacak seçimler nedeniyle 25 Kasım’a ertelendiğini açıkladı. Seçimlerin tarihinin çok önceden zaten biliniyor olması, gerekçenin ABD’nin Suriye saldırısı olduğunu şüphe bırakmayacak kadar açık hale getiriyor.
Gerçek, 4 Ağustos 2013
Rojava (Batı) adıyla anılan Suriye Kürdistanı’ndaki özerk bölgenin hâkim siyasi gücü PYD’nin lideri Salih Müslim’in 25-26 Temmuz günleri davet üzerine İstanbul’a gelerek resmi görüşmeler yapması, Kürt basınında Rojava için büyük bir ileri adım olarak kutlandı. Oysa bu görüşme aslında Rojava’nın askeri güçlerinin El Kaide’ye yakın olduğu ileri sürülen Nusret Cephesi ile arasında çatışmaların devam ettiği esnada, Türkiye açısından PYD’yi belirli kısıtlamalar altına sokmak amacıyla yapılıyordu. Yani Türkiye’nin Suriye savaşı içinde yer alan radikal İslamcı hareketlerle ilişkisinin de bir...
Aziz Şah, 28 Temmuz 2013
Bizim “kurumlarımız”, “devletimiz”, “hükümetimiz” diye başlayan bir tirat atılıyorsa ve siz Shakespeare oyununda değilseniz, sosyal şovenizmin sancılanmasına ve doğum anına tanık oluyorsunuz demektir. Sosyal şovenizm, sınıf mücadelesi ve bağımsızlığı yerine sınıf işbirliğinin tetikçiliğini yapan oportünizmin doruğudur. Marksizme ve proletaryaya karşı açılan bir bayraktır. Enternasyonalizme savaş açmaktır! Açık açık sınıfa ihanettir!
Gerçek, 23 Temmuz 2013
31 Mayıs gecesi, sadece devletle ezilen halk kitleleri arasındaki ilişkiyi köklü biçimde değiştirmedi. Aynı zamanda 12 Eylül’den beri durgun olanı asi, asi olanı ise suskun kıldı. 31 Mayıs’a kadar Türkiye’nin isyankâr çocuğunun adı Kürt halkı idi. O günden bu yana Türk halk kitleleri ilk kez Kürt halkını “solladı”!
Gerçek, 29 Haziran 2013
Aşağıdaki yazı, Gerçek gazetesinin Temmuz sayısı için 27 Haziran Perşembe günü yazılmıştı. Yazının soğukkanlı bir durum tahlili ile Kürt hareketinin isyan karşısındaki yanlış tutumunu sergilemesine rağmen meseleye stratejik açıdan yaklaşarak Kürt halkının sonunda devletle karşı karşıya gelmek zorunda kalacağı konusundaki öngörüsü, ışık hızıyla doğrulandı. Bir gün sonra, 28 Haziran Cuma günü Lice’de jandarmanın saldırısında bir genç öldürüldü, üçü ağır dokuz kişi yaralandı. Hemen akşamına Kadıköy’de binlerce kişi “Her yer Lice, her yer direniş!” sloganıyla öldürülen genci ve Kürt halkını...

Sayfalar

Referandumdan 1 Mayıs'a; sömürülenlerin değil, üretenlerin dediği olacak!

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri