Karşı Manşetler

Gerçek, 12 Ağustos 2011
Evet, işçi sınıfının en yoksul katmanlarından gelen gençler, bu yağma edimiyle kapitalizmin en kutsal putu olan meta biçimini çiğnemekte, her şeyin fiyatının ödenmesi gerektiği yolundaki yüce yasasını ayaklar altına almaktadır. Ama meta biçiminin bir toplumsal yasa olarak hakimiyetini hiç sorgulamadan, kapitalizmin bekasına hiç meydan okumadan. Yoksulların yağması, sınıf mücadelesinin çiğ halidir.
Gerçek, 12 Ağustos 2011
Evet, işçi sınıfının en yoksul katmanlarından gelen gençler, bu yağma edimiyle kapitalizmin en kutsal putu olan meta biçimini çiğnemekte, her şeyin fiyatının ödenmesi gerektiği yolundaki yüce yasasını ayaklar altına almaktadır. Ama meta biçiminin bir toplumsal yasa olarak hakimiyetini hiç sorgulamadan, kapitalizmin bekasına hiç meydan okumadan. Yoksulların yağması, sınıf mücadelesinin çiğ halidir.
Gerçek, 9 Ağustos 2011
Amerika Birleşik Devletleri, gelişmiş kapitalist ülkeler arasında dinin en güçlü olduğu ülkedir. Bu yüzdendir ki son derecede muhafazakâr, hatta gerici din yorumları çerçevesinde dini politikaya alet eden, hatta köktendinci eğilimler gösteren akımlar söz konusudur bu ülkede. Ama şimdiye kadar dinin politikayı ve toplumsal hayatı düzenlemek için işin içine sokulması genellikle Hıristiyan dininin ahlâk anlayışına ilişkin yorumların hukuki çerçeveyi, en fazlasından eğitimi düzenlemesi biçiminde olurdu. Şimdi ABD’nin en önemli işlerini Allah’a ve İsa’ya havale edenler türüyor!
Gerçek, 8 Ağustos 2011
Bazılarının akılları almayacaktır, enternasyonalistlere ise güzel bir müzik gibi geliyor: İsrailli kitleler, ilham kaynaklarını doğrudan doğruya Arap devriminden alıyorlar. Rotshschild Bulvarı kampının girişlerinde “Tahrir” levhaları var! Cumartesi gecesi yapılan yürüyüşte bazı dövizlerde şöyle yazıyor: “Mübarek, Esad, Netanyahu”.
Gerçek, 7 Ağustos 2011
Amerika Birleşik Devletleri’nin federal yönetiminin kredi derecelendirmesi, dünyanın üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan biri olan Standard & Poor’s (S&P) tarafından en yüksek not olan AAA’dan AA+’ya düşürüldü. Ayrıca S&P’nin ABD devletinin gelecekteki durumu konusunda “tahmin”i de (bizim basında zaman zaman “görünüm” diye geçiyor) “negatif”. Kuruluş tahminini zaten Nisan ayında “negatif”e çevirmişti. Ve o zamandan bu yana ABD’nin notunun düşürülmesi ihtimalinin yüzde 50 olduğunu da belirtiyor. Dolayısıyla olan bitende şaşırtıcı bir şey yok.
Gerçek, 5 Ağustos 2011
Guatemala hükümeti ileri demokrasiye geçtiğini iddia ediyor mu, bilmiyoruz. Bildiğimiz şu: bu Orta Amerika ülkesi, 1960’ta başlayan iç savaşı 1996’da bir barış anlaşmasıyla bitirdi. Bu arada, bir Tarihi Aydınlatma Komisyonu kuruldu. Komisyon, iç savaş sırasında insan hakları ihlallerinin % 93’ünün devlet güçlerince, sadece % 3’ünün solcu URNG gerillaları tarafından gerçekleştirildiğini saptadı. Bu insan hakları ihlallerinin kurbanlarının % 83’ünün de ülkenin (ve Latin Amerika’nın) ezilen ulusal-etnik grubu olan Amerika yerlilerinden Guatemala’da yaşayan Maya halkına mensup olduğunu.
Gerçek, 4 Ağustos 2011
Mısır halkı herkese ders verdi. Devrimci halkın emperyalizm kadar kudretli olabildiğini gösterdi. Diktatörleri gerekirse asmak halkın işidir, onların destekçisi emperyalistlerin değil. Gazan mübarek olsun Mısır halkı! Hepimize ders verdin. Tarih dersi!
Gerçek, 3 Ağustos 2011
Tahrir Meydanı 8 Temmuz’dan beri yeni bir çadır kente ev sahipliği yapıyordu. Protestonun nedeni devrimin ilk dalgası sırasında 17 devrimcinin öldürülmesinden sorumlu tutulan bazı polislerin Temmuz başında serbest bırakılmaları. Bunun üzerine Ocak-Şubat aylarındaki mücadelede düşen devrim şehitlerinin yakınları Tahrir’e kamp kurdular. 2 Ağustos günü teravih namazından sonra askeri polis çadır kenti basarak çadırları yıktı, insanları coplarla dövdü, yaklaşık yüz kişiyi de gözaltına aldı.
Gerçek, 3 Ağustos 2011
Tahrir Meydanı 8 Temmuz’dan beri yeni bir çadır kente ev sahipliği yapıyordu. Protestonun nedeni devrimin ilk dalgası sırasında 17 devrimcinin öldürülmesinden sorumlu tutulan bazı polislerin Temmuz başında serbest bırakılmaları. Bunun üzerine Ocak-Şubat aylarındaki mücadelede düşen devrim şehitlerinin yakınları Tahrir’e kamp kurdular. 2 Ağustos günü teravih namazından sonra askeri polis çadır kenti basarak çadırları yıktı, insanları coplarla dövdü, yaklaşık yüz kişiyi de gözaltına aldı.
Gerçek, 3 Ağustos 2011
Tahrir Meydanı 8 Temmuz’dan beri yeni bir çadır kente ev sahipliği yapıyordu. Protestonun nedeni devrimin ilk dalgası sırasında 17 devrimcinin öldürülmesinden sorumlu tutulan bazı polislerin Temmuz başında serbest bırakılmaları. Bunun üzerine Ocak-Şubat aylarındaki mücadelede düşen devrim şehitlerinin yakınları Tahrir’e kamp kurdular. 2 Ağustos günü teravih namazından sonra askeri polis çadır kenti basarak çadırları yıktı, insanları coplarla dövdü, yaklaşık yüz kişiyi de gözaltına aldı.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Gerçek Gazetesi Sayı 98

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri