İşçi ve Sendika

Gerçek, 13 Ağustos 2017
Sendikalı işçilerin toplu sözleşme hakkı her geçen gün daha fazla ve farklı yöntemlerle tırpanlanıyor. İşçiler bir taraftan grev yasaklarıyla, diğer taraftan başka türden fiili engellemelerle Yüksek Hakem Kurulu’nun (YHK) vereceği karara mahkûm edilmek isteniyor.
Gerçek, 13 Ağustos 2017
"Fabrikalardan Haberler" köşesinde farklı fabrikalardan emekçilerin seslerini duyurmaya devam ediyoruz.
Armağan Tulun, 13 Ağustos 2017
Dünya genelinde 162 ülkeden 328 sendikanın üye olduğu ve 180 milyona yakın işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Temmuz ayının sonunda 2017 Küresel Haklar Endeksi başlıklı raporunu yayınladı. Türkiye’den DİSK, KESK, Türk-İş ve Hak-İş’in üye olduğu ITUC’un raporu, genel olarak işçi haklarına yönelik saldırıların dünya çapında nasıl da sistematik bir hâle geldiğini, özel olarak da sıralanan 139 ülke arasında Türkiye’nin işçi hakları bakımından en kötü şartlara sahip ilk 10 ülkeden biri olduğunu gösteriyor.
Gerçek, 12 Ağustos 2017
İzmir Bornova’da bulunan Orkide Çiçek Yağı Fabrikası’na 15 Temmuz sonrasında TMSF tarafından el konuldu ve fabrikaya kayyım atandı. Kayyım olarak atanan İzmir Defterdarı Tamer Utkucu’nun ilk işi Hak-İş’e bağlı Öz Gıda-İş üyesi 26 işçiyi işten çıkartmak oldu. Sendikalı oldukları için işten çıkarılan 26 işçi 12 Haziran gününden beri fabrikalarının önünde işlerine geri alınmak için direniyorlar.
Gerçek, 12 Ağustos 2017
Metal fabrikalarından haberler köşesinde, Bursa Oyak Renault'dan Tofaş'a, Kocaeli Sas Otomotiv'den İstanbul Evas'a kadar birçok metal fabrikasından işçi arkadaşlarımızın fabrikadaki deneyim ve mücadelelerini aktarmaya devam ediyoruz.
Gerçek, 9 Ağustos 2017
İşçileri kadrolu-taşeron diye böldüler. Kendi yanlarına aldıkları işçilere rahat işler ve yüksek paralar verdiler. Yanımıza gelmek isteyenleri de tehdit edip işçileri yine böldüler, iş kollarını ayırdılar işçileri tekrar böldüler. Örgütlü gücümüzden korktular.
Levent Dölek, 8 Ağustos 2017
Kriz var veremeyiz diyen patrona, talebiniz gerçekçi değil diyen sendikacının karşısına bu rakamlarla çıkın. Fabrikalar işçilerin olmadığı müddetçe sömürü olacaktır. Ancak işçileri yoksulluk sınırının altında tutmanın bir mali yetersizliğin değil patronların kâr hırsının ürünü olduğu da görülmelidir. İşçiler! Biraz olsun insanca yaşamak, çoluğunuzun çocuğunuzun geleceğine biraz da olsa güvenle bakabilmek sizin elinizde!
Gerçek, 22 Temmuz 2017
Yaşananlar bir kez daha gösteriyor ki; adalet, TÜSİAD'a, MÜSİAD'a, TOBB'a değil, grevi yasaklanan metal işçisine, cam işçisine; üç kuruş paraya yaşamaya çalışan taşeron işçisine; KHK ile işinden edilen kamu emekçisine; sendikalı olduğu için işten çıkarılan AKG, Orkide işçilerine; kadro istedikleri için işten çıkarılan İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerine; hakkınca bir sözleşme için mücadele eden İZDENİZ, İZBAŞ işçilerine lazım. Yani adalet için mücadele edeceksen önce toplumun çoğunluğunu oluşturan işçilere adalet için mücadele edeceksin!
Gerçek, 11 Temmuz 2017
Memur-Sen bugüne kadar oturmuş olduğu toplu iş sözleşmesi masalarında sermaye ve hükümete katkı sunacak kararların alınmasına ortak olmuştur. Geçmiş karnesi zayıf olan bu sendika, yakın zamanda gerçekleşeceği öngörülen ekonomik krizin bedelini de emekçiye yüklemek ve emekçiyi daha rahat satabilmek amacıyla KESK’i ve Kamu-Sen’i TİS masasında istememektedir.
Gerçek, 8 Temmuz 2017
Bugün Türkiye'de gözlerin bu yürüyüşe çevrildiği bir aşamada, işçi sınıfının acil sorunlarını gündeme getirme çabasını anlamak mümkündür. Ancak madem bu sorunlar ortadadır ve acildir, esas ihtiyaç sendikaların patronlardan ve patron partilerinden bağımsız bir güç birliği oluşturmalarıdır. Sendikalar önü çekmelidir.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri