İşçi ve Sendika

Gerçek, 10 Nisan 2011
Sendikaların başına çöreklenmiş olan bürokrasi, gittikçe daha arsız biçimde kişisel çıkar peşinde koşuyor. Son yıllarda çeşitli işçi sendikaları konfederasyonlarının başkanları, bu konumlarını milletvekilliğine geçiş için bir sıçrama tahtası olarak kullandılar. Bu kez de DİSK’in başkanı Süleyman Çelebi ve Hak-İş’in başkanı Salim Uslu konfederasyon başkanlığından istifa ederek milletvekili adaylıklarını açıkladılar. Tahmin edilebileceği gibi, Çelebi CHP’den, Uslu ise AKP’den aday. Konfederasyon başkanlığı, son yıllarda gittikçe daha belirgin biçimde milletvekilliğine, hatta bazı durumlarda...
Gerçek, 8 Nisan 2011
Metal işkolunda Mart ayından itibaren grev rüzgârı esiyor. Birleşik Metal-İş sendikası ile işveren sendikası MESS arasında yürütülen 2010-2012 metal işkolu grup toplu iş sözleşmelerinde uyuşmazlık yaşanması üzerine sendika grev kararı aldı. Artık sefalet ücretine boyun eğmemekte kararlı olan metal işçileri, sermayeye karşı en büyük silahını, grevi gündeme getirdi. Grev ilk olarak 22 Mart’ta Eskişehir Doruk işyerinde başladı. Ardından 24 Mart’ta Kocaeli Standard Depo işçileri greve çıktı. Standard Depo’da grevin 6. gününde, Doruk’ta ise grevin 11. gününde işçilerin taleplerinin kabul...
Gerçek, 9 Ocak 2011
KESK’te olağanüstü olan şey, KESK’teki olağan işleyişin hayata geçirilmemesidir. KESK yönetimi bir bütün olarak KESK hukukunu uygulamak yerine, grup içi ve gruplar arası hukuku devreye sokmuştur.
Burak Gürel, 1 Ocak 2011
İşçi sınıfının AKP ve benzerlerine karşı mücadele adına burjuvazinin öteki kanadı olan CHP-TSK eksenine yedeklenmesine, 28 Şubat ve 27 Nisan türünden müdahalelere destek vermesine engel olabilmek için solun Kemalizmden tamamen kopması zorunludur. Ancak, bu kopuş Aköz gibilerin çizdiği sınırların dışına taşıp, Türkiye burjuvazisinin tüm kanatlarından tamamen bağımsızlaşmanın bir parçası haline gelmelidir. Taksim'i geri kazanan işçi sınıfının önündeki temel görev budur.  
Gerçek, 12 Aralık 2010
KESK içinde yaşanan ve Genel Başkan Sami Evren’in istifasıyla geniş biçimde kamuoyuna mal olan olaylar hakkında alınacak tavırların sadece yaşananlar özelinde değil genel olarak sendikamızın geleceği açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz.
Gerçek, 5 Aralık 2010
Türk Metal bürokrasisinin bütün gericiliğine rağmen, Kardemir işçisinin bugün patrona karşı mücadele eden kanadının arkasındayız. Sosyalist hareketin bu konuda bazı istisnalara rağmen genel olarak suskun kalması yanlıştır. Kardemir’in mücadeleci işçilerini destekleyelim!
Gerçek, 2 Kasım 2010
Sözleşmeli olarak çalışan Elif öğretmen, çalışma hakkı için mücadele ediyor.
Sungur Savran, 19 Ekim 2010
İşçi hareketinin esas yönelişi işte bu olmalıdır: Batı'da Tekel işçileri, Doğu'da Kürt adaylardan oluşan bir Emek ve Özgürlük Bloku en doğru formüldür. Bugün boykot, yarın Üçüncü Cephe!
Gerçek, 24 Temmuz 2010
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu'nun sözcüsü ve kanser hastası olan Şafak Bay, yani Şafak Öğretmen, 19 Temmuz Pazartesi gününden beri yaşamak için açlık grevinde.
Gerçek, 19 Temmuz 2010
Turizm sektöründe çalışan işçilerin sorunları ve koşulları gün geçtikçe artıyor ve ağırlaşıyor. İşçiler ve patronlar arasındaki sınıf çelişkilerinin net gözlendiği sektörlerden biri de turizm-otel bölgeleridir.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri