İşçi ve Sendika

Gerçek, 1 Mayıs 2013
Devrimci İşçi Partisi, Ankara, Antep, Adana, İstanbul, İzmir ve Antalya'da 1 Mayıs alanlarındaydı. "İşçi sınıfı siyasete, partiye, devrime" ana şiarıyla 1 Mayıs'a hazırlanan Devrimci İşçi Partisi kortejlerinde, farklı sektörlerden öncü işçiler göze çarptı. 1 Mayıs alanlarında işçi bültenlerinin dağtımı yapıldı. DİP, 1 Mayıs'tan aldığı güçle daha fazla öncü işçiyi devrimci saflara katma mücadelesine devam edecek.
273 gündür Atatürk havalimanı dış hatlar terminalinde direnen tüm THY işçileri ve Hava-İş Sendikası üyeleri adına herkesi selamlıyorum.
Gerçek, 16 Aralık 2012
Ne diyetmiş! Türk-İş’in başına geçebilmek için AKP’nin desteğini alan Mustafa Kumlu diyet borcunu bir türlü ödeyemedi. Son olarak, özünde bir “sendikasızlaştırma” yasası olan “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası”nın hazırlanma aşamasında hükümet ve işveren temsilcileriyle gizli bir protokol imzalayarak ödemeyi tamamlamaya çalıştı. Ancak bu protokol Kumlu’nun bardağını taşıran son damla oldu.
Gerçek, 14 Aralık 2012
İşte örgütlü sansürün kör bıçağından Devrimci İşçi Partisi’nin yayın organı olan sitemiz gerçekgazetesi.net de nasibini aldı. Texim Giyim Şirketi,  “Texim işçilerine polis müdahalesi”,  “Texim Triko’da işçi kıyımı”, “ Texim Triko’da sınıf dayanışması”  başlıklı yazılarımızın “ şirketin kimlik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiğini,  içeriğinin tek taraflı, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun iddialardan ibaret olduğunu”  iddia ederek “yayından kaldırılmaları” talebinde bulundu. Bakırköy 6. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yapılan inceleme sonucunda,  direniş haberlerine dair yayınladığımız...
Gerçek, 14 Aralık 2012
29 Mayıs’ta havacılık işkolunda grev yasağına iş bırakarak karşı çıkan ve 305 işçi işten atıldıktan sonra sürekli direnişe geçen THY işçilerinin eylemi, Kasım ayı ile birlikte altıncı ayını doldurdu. Bu altı ay içinde hem Atatürk havalimanının dış hatlar terminalinde hem de her hafta sonu meydanlarda sürekli direnen işçiler en büyük kazanımlarını havacılık işkolunda grev yasağının kalkmasıyla elde ettiler.
Gerçek, 12 Aralık 2012
İşçilerin mücadelesi devam ederken, sendika dağıttığı bildirilerde ihaleye giren şirkete veryansın ederken AKP’li belediye işçilerinin sendikasız olduğundan, uzun saatler boyunca çalıştırıldığından dem vuruyordu. Evet, söyledikleri doğrudur ama bu tavrın asıl amacı hedef saptırmaktır. “Taşeronu bitirdik” diyen CHP’li belediye başkanının yalanını gizlemek içindir.
Gerçek, 10 Aralık 2012
1 Ocak’ta yeni sendikasızlaştırma yasası yürürlüğe giriyor. Bu yasaya karşı işçi sınıfı da yeni bir mücadele dönemine girmelidir. 31 Aralık günü Büyük Saraçhane Mitingi’nin yıldönümüdür. Grev hakkını grev yaparak alan, toplu sözleşmeyi kalemiyle değil bileğinin gücüyle imzalattıran, Saraçhane mitingini 1 Mayıs’ları yaratan Türkiye işçi sınıfının mücadeleci geleneğine dönülmelidir. Türkiye işçi sınıfının bir kez daha Saraçhane Mitingi’ne ihtiyacı var.
Gerçek, 9 Aralık 2012
Renault işçileri, Bosch işçilerinin Mart ayında yükselttiği mücadele yoluna yeni taşlar döşedi. Sarı sendika Türk Metal’in yıllardır dayattığı işbirlikçi sendikal anlayışa karşı bayrak açtı, hatta bir bölümü yüzünü Birleşik Metal İş Sendikası’na döndü. Bu mücadelenin süreklilik kazanabilmesi, Türk Metal’in ihanetlerinden bıkmış diğer metal işçilerine de yayılabilmesi için metal işçisi ile dayanışmaya!
Gerçek, 9 Kasım 2012
Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Yasası, 18 Ekim'de meclisten geçti. Uzun süredir kıdem tazminatının kaldırılmasıyla birlikte tartışılan yasa işçi sınıfına müjde olarak sunuldu. Oysa sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri koruyan bu yasa, Türkiye burjuvazisinin ihtiyaçlarına, AKP hükümetinin işçi düşmanı bir strateji olarak ortaya koyduğu Ulusal İstihdam Strateji Belgesi'nin hedeflerine göre hazırlandı. Dolayısıyla bu yasayı tek başına ele almak yetmez. Sermayenin daha büyük saldırılarının arifesinde toplu sözleşme, grev hakkı, sendikal örgütlenmenin tüm alanlarının yeniden belirlenmesi,...
Gerçek, 5 Kasım 2012
Birinci Saraçhane Mitingi’nin sloganları şunlardı: “Şartsız grev istiyoruz!”, “Lütuf değil hak istiyoruz!”, “Grevsiz sendika silahsız askere benzer!” “Grevi suç sayan zihniyet suçludur!”. Bugün bu sloganlar temelinde yüz binlerce işçiyi Saraçhane’ye taşıyalım, yeter. Yapabiliriz, yapmalıyız! Gerisi gelecektir.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri