İşçi ve Sendika

Gerçek, 9 Temmuz 2011
İş güvencesiz, sendikasız, sigortasız çalışmaya karşı mücadele eden Taşeron İşçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Dermeği yönetim kurulu üyesi Birsen Yeşilkanat Kaya ile derneğin kuruluş amaçları, elde ettiği kazanımlar ve önümüzdeki günlere yönelik hedefleri ile ilgili görüştük. Gazetemizin Temmuz 2011 tarihli 21. sayısında yer alan röportajı aşağıda yayınlıyoruz.
Gerçek, 29 Mayıs 2011
Eğitim-Sen Genel Kurulu 13-15 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. 2005 yılında kapatılma baskısı altında tüzükten çıkarılan anadilinde eğitim maddesi yeniden oybirliği ile tüzüğe eklendi. Genel Kurul’da ayrıca 150’ye yakın tüzük maddesi değişikliği tartışıldı. Yeni yönetim DEMEP’ten (Yurtseverler) üç, DSD’den (ÖDP) iki, DKÇ’den (Halkevleri) bir ve Sendikal Birlik (Mustafa Ecevit’in başını çektiği CHP’liler) bir kişi ile oluşturuldu. Aşağıda KESK içinde örgütlü olan Sınıf İçin Sendika platformunun değerlendirmesini yayınlıyoruz.
Gerçek, 27 Nisan 2011
Devrimci İşçi Partisi kortejlerinin çeşitli illerdeki toplanma yer ve saatleri: Adana: 13:00, Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu Ankara: 11:00, Tren Garı Antalya: 11.00, Aydın Kanza Parkı İstanbul: 10:00, Şişli Camii Karşısı İzmir: 10:30, Konak Eski Sümer Bank Önü Mersin: 9:30, DİP Mersin Temsilciliği Önü (Mersin Çarşısı)  
Gerçek, 10 Nisan 2011
Sendikaların başına çöreklenmiş olan bürokrasi, gittikçe daha arsız biçimde kişisel çıkar peşinde koşuyor. Son yıllarda çeşitli işçi sendikaları konfederasyonlarının başkanları, bu konumlarını milletvekilliğine geçiş için bir sıçrama tahtası olarak kullandılar. Bu kez de DİSK’in başkanı Süleyman Çelebi ve Hak-İş’in başkanı Salim Uslu konfederasyon başkanlığından istifa ederek milletvekili adaylıklarını açıkladılar. Tahmin edilebileceği gibi, Çelebi CHP’den, Uslu ise AKP’den aday. Konfederasyon başkanlığı, son yıllarda gittikçe daha belirgin biçimde milletvekilliğine, hatta bazı durumlarda...
Gerçek, 8 Nisan 2011
Metal işkolunda Mart ayından itibaren grev rüzgârı esiyor. Birleşik Metal-İş sendikası ile işveren sendikası MESS arasında yürütülen 2010-2012 metal işkolu grup toplu iş sözleşmelerinde uyuşmazlık yaşanması üzerine sendika grev kararı aldı. Artık sefalet ücretine boyun eğmemekte kararlı olan metal işçileri, sermayeye karşı en büyük silahını, grevi gündeme getirdi. Grev ilk olarak 22 Mart’ta Eskişehir Doruk işyerinde başladı. Ardından 24 Mart’ta Kocaeli Standard Depo işçileri greve çıktı. Standard Depo’da grevin 6. gününde, Doruk’ta ise grevin 11. gününde işçilerin taleplerinin kabul...
Gerçek, 9 Ocak 2011
KESK’te olağanüstü olan şey, KESK’teki olağan işleyişin hayata geçirilmemesidir. KESK yönetimi bir bütün olarak KESK hukukunu uygulamak yerine, grup içi ve gruplar arası hukuku devreye sokmuştur.
Burak Gürel, 1 Ocak 2011
İşçi sınıfının AKP ve benzerlerine karşı mücadele adına burjuvazinin öteki kanadı olan CHP-TSK eksenine yedeklenmesine, 28 Şubat ve 27 Nisan türünden müdahalelere destek vermesine engel olabilmek için solun Kemalizmden tamamen kopması zorunludur. Ancak, bu kopuş Aköz gibilerin çizdiği sınırların dışına taşıp, Türkiye burjuvazisinin tüm kanatlarından tamamen bağımsızlaşmanın bir parçası haline gelmelidir. Taksim'i geri kazanan işçi sınıfının önündeki temel görev budur.  
Gerçek, 12 Aralık 2010
KESK içinde yaşanan ve Genel Başkan Sami Evren’in istifasıyla geniş biçimde kamuoyuna mal olan olaylar hakkında alınacak tavırların sadece yaşananlar özelinde değil genel olarak sendikamızın geleceği açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz.
Gerçek, 5 Aralık 2010
Türk Metal bürokrasisinin bütün gericiliğine rağmen, Kardemir işçisinin bugün patrona karşı mücadele eden kanadının arkasındayız. Sosyalist hareketin bu konuda bazı istisnalara rağmen genel olarak suskun kalması yanlıştır. Kardemir’in mücadeleci işçilerini destekleyelim!
Gerçek, 2 Kasım 2010
Sözleşmeli olarak çalışan Elif öğretmen, çalışma hakkı için mücadele ediyor.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Gerçek Gazetesi Sayı 98

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri