İşçi ve Sendika

Gerçek, 23 Nisan 2014
İşçinin enflasyonu çok farklı Toplu sözleşme gereği yüzde 5 enflasyon farkı aldık. Enflasyon farkı pahalılık karşısında ücretlerimiz erimesin diye. Ama işçi olarak yaşadığımız enflasyonla resmen açıklanan arasında hiç bir bağlantı yok. Sendikalar işçilerin harcamalarını esas alan bir hesap yapmalı ve enflasyon farkını buna göre sözleşmeye geçirmeli. Tofaş’tan bir işçi   İstediğimiz zaman kullanamadıkça izin hakkının ne anlamı var?
Gerçek, 21 Nisan 2014
2013 yılı enflasyon rakamları açıklandı ve Tüketici Fiyatları Endeksi’ne göre enflasyon yüzde 7,4 oldu. AKP hükümetinin 2013 için resmi enflasyon hedefi yüzde 5,3’tü. Sene içinde bu hedef yüzde 6,8 olarak düzeltilmişti. Yıl sonunda gerçekleşen enflasyonun bu iki rakamı da geçerek yüzde 7,4’e ulaşması, ekonomideki bozulmanın ve krize doğru gidişin bir başka habercisi oldu.
Gerçek, 17 Nisan 2014
Eğitim-Sen üniversiteler şubesi yöneticilerine üç soru üç cevap 1. Üniversitelerde Eğitim-Sen'in örgütsel durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 2. Örgütlenmede nasıl bir program izleyerek sorunların üstesinden gelmeyi planlıyorsunuz? 3. Marmara Üniversitesi başta olmak üzere üniversitedeki baskılara karşı nasıl bir mücadele hattı izlenmeli?
Gerçek, 16 Nisan 2014
Taşeron sistemi, son yıllarda gitgide artarak işçi sınıfının başına musallat olmuş, işçinin daha fazla sömürülmesini, daha düşük ücretle, güvencesiz istihdam edilmesini sağlayan bir istihdam biçimi.  Bu istihdam biçimi, gökten zembille inmiş değil kuşkusuz. Özelleştirmeyle kol kola giden taşeronlaştırma saldırısı, AKP öncesindeki iktidarlar döneminde başladı. 2002'den beri iktidarda olan AKP'nin iktisadi programının en önemli parçalarından birisi, işçi sınıfının elindeki tüm kazanımlarını söküp almak. Taşeron çalıştırma da AKP iktidarı ile beraber serpildi, yaygınlaştı.
Gerçek, 16 Nisan 2014
Greif işçileri fabrikalarını işgal ettikleri 10 Şubat gününden beri sadece patronla değil sendikanın başına çöreklenmiş bürokratlarla da mücadele ediyor. Direniş boyunca kayıplara karışan DİSK Tekstil Genel Başkanı Rıdvan Budak için gazetemizde kayıp ilanı çıkaran Greif işçileri o günden bugüne Rıdvan Budak’a halen ulaşamasa da o, perde arkasında direnişi kırmak için elinden geleni ardına koymuyor. Kendisi hali hazırda ticari işletmelere sahip bir işveren olan Budak, hiçbir zaman direnişi sahiplenmedi. Kendisine ve bürokratik çıkarlarına bir tehdit olarak gördü.
Fuat Eğitmen, 18 Şubat 2014
Bugün en ideal görünen sendikalar da bile seçimler maalesef burjuvazinin göstermelik seçimlerinden geriye düşmüşse sorgulanacak çok şey var demektir. Bizler kapitalizme karşı mücadele ederken hem sendikalarımızda hem politik kurumlarımızda burjuva demokrasisini aşan pratikler sergilemek zorundayız. Sendikaları sendika ağalarının ve reformistleşmiş politik grupların kurtarabileceğini düşünmek hayal kurmaktır.
Armağan Tulun, 26 Ocak 2014
"Kıdem tazminatı konusunda taraflar cesur bir adım atamadı. Bu nedenle başka bahara kaldı.” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in 2 Ocak’ta sarf ettiği bu sözler sendikal hareket içinde büyük bir coşku yarattı. Özellikle DİSK, bir süre boyunca çeşitli illerde #Direnİşçi başlığı ile düzenlendiği eylemler nedeniyle bu sonucu sadece kendi hanesine yazma eğilimi gösteriyor.
Gerçek, 9 Aralık 2013
Sadece sivil havacılık işçileri için değil tüm Türkiye işçi sınıfı için önemli bir mevzi kaybedilmiş görünmektedir. Kazanan sınıf düşmanı olmuştur. Ancak sınıf mücadelesi açısından büyük kazançlar da vardır. Sınıf düşmanı bir genel kurul kazanmış olabilir ancak mücadelenin içinde sağlamlaşmış, direniş ve grev okullarından mezun olmuş bir militan işçi kuşağı oluşmuştur. Bu işçiler var olduğu sürece genel kurulun sonucu ne olursa olsun sınıf mücadelesi uzun vadede kazançlı çıkacaktır. Bir gün gelir de bu mücadelenin kahramanı öncü işçiler “biz de çok uğraştık bu işlerle, olmuyor işte değmezmiş...
Gerçek, 27 Kasım 2013
Sermayenin, kıdem tazminatına yönelik saldırıları bütün kafa karıştırmalarıyla devam ediyor. Gazetelerde, televizyonlarda televizyonlarda bire bin katarak tartışılan bu süreç kadın istihdam paketiyle birlikte yürütülüyor. Özünde ise ulusal istihdam stratejisi denen, bizim, AKP'nin işçi sınıfına ve kazanımlarla topyekün saldırısı dediğimiz süreç yer alıyor. Ve nihayetinde AKP, son üç yıldır, yılın belli dönemlerinde gündeme taşıdığı “kıdem tazminatı tartışmasını” yeniden ısıtmış durumda.
Gerçek, 14 Kasım 2013
Yarın ekonomik kriz koşullarında yüzlerce işletme Feniş gibi kapanabilir. Patronların işçilerin haklarının üzerine yatmasını engellemek, ülke ekonomisinin batağa saplanmaması ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda üretimin sürdürülmesi için bu tür işletmelerin kamulaştırılması gerekir. Bu kamulaştırmaların 2001 krizinde bankalarda olduğu gibi patronları kurtarmak amacıyla oynanan bir tiyatroya dönüşmemesi için bedelsiz olması ve kamulaştırma ve sonrasındaki üretim sürecinde kontrol ve denetim işçilerde olması gerekir. 

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri