İşçi Mücadelesi Arşivi

İşte bu tehlikeli tarihsel evrelerde Marksistlerin en önemli görevi, burjuvazinin fiziksel saldırılarına karşı güçlü olamasalar bile, ideolojik konumlarını korumaları ve burjuva ideolojisinin her türlü kafa karıştırıcı versiyonlarına direnmeleri ve bunları deşifre etmeye çalışmalarıdır. 1980 yıllarında başlayan ve yozlaşmış işçi devletlerinin çöküntüsü üzerine iyice oturan, uluslararası burjuvazinin yeni liberal saldırı politikası ve bu politikaya eşlik eden “küreselleşmeci” ideoloji,...

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri