Soma için iş bırakan işçi ve emekçiler Mecidiyeköy’e yürüdü

Soma’daki maden katliamını protesto etmek ve katillerden hesap sormak için Türk-İş, DİSK ve KESK, örgütlü olduğu işyerlerinde iş bıraktı.

 Gün saat 9:00’da işyerlerinde yapılan 3 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Daha sonra DİSK, KESK, TMMOB, TTB Fındıklı’daki SGK müdürlüğüne yürümek için Gayrettepe’de toplanmak istedi. Saat 11:00’deki buluşmaya gelen işçi ve emekçiler polisin engellemesi ve saldırılarıyla karşılaştı. Gayrettepe Telekom’a çıkan Yıldız Posta Caddesi’nde sendikaların önüne tomalarla barikat kuruldu. Bu sırada iki  Devrimci İşçi Partisi militanı polisler tarafından göz altına alındı. Devrimci İşçi Partililer eylemin bitmesinin ardından savcılığa çıkartılarak serbest bırakıldılar.

Barikatın önünde uzun süren bir bekleyiş başladı. Sendika yöneticileri yürüyüş için emniyet ve valilik nezdinde girişimlerde bulundu. Gösüşmelerin devam ettiği süre içinde de barikatın önünde oturma eylemi devam etti. Yıldız Posta caddesine gelemeyen emekçiler Mecidiyeköy ve Barboros caddesinde de toplandılar. Daha sonra varılan anlaşma sonucu tüm gruplar birleşerek Mecidiyeköy meydanına yüründü. Yürüyüş boyunca binlerce kişi “hırsız, katil AKP”, “İşçilerin aktili AKP’nin şirketi”, “Sendikalar göreve genel greve” sloganlarını haykırdı.

Mecidiyeköy’de düzenleyici kurumlar adına konuşmalar yapıldı. Ortak basın açıklamasını Soma’da hayatını kaybeden işçiler için yapılan saygı duruşunun ardından DİSK Genel Sekretesi Arzu Çerkezoğlu okudu. 

Gerçek'i paylaş:

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri