Enerji-Sen, İzmir’de iş güvenliği kampanyasına başladı

DİSK’e bağlı enerji işkolunda çalışan işçilerin sendikası Enerji-Sen “Çalışırken ölmek istemiyoruz” kampanyasının başlangıcını İzmir’de basın açıklaması ile yaptı.

Basın açıklamasını Enerji-Sen üyesi Gediz Elektrik işçisi Osman Yağdı okudu. Açıklamada “Yaşadığımız sorunlar içinde en önemli olanlardan biri de can güvenliği sorunumuz. İş kolumuzda sık sık ölümlü ve ağır yaralanmalı iş kazaları yaşanıyor. Sadece son 2 yıl içerisinde elektrik dağıtım şirketlerinde çalışan 50 arkadaşımız iş cinayetlerinde hayatını kaybetti” ifadeleri yer aldı. Yağdı, kampanya taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

1-Elektrik dağıtım şirketleri sıklıkla İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönünden teftiş edilmelidir. Verilen eğitimlerin niteliği, kullanılan koruyucu donanımların kalitesi ve İSG faaliyetlerine çalışanların katılımı konularına özellikle önem verilmelidir.

2-Elektrik dağıtım şirketlerindeki eksik personelle çalışma, iş yükü fazlalığı konuları değerlendirilmelidir. Arıza-onarım-bakım servislerindeki ekiplerin şoför hariç en az iki uzmanlık sahibi işçiden oluşması sağlanmalıdır.

3- İşyerlerinde meslek hastalıklarının tespiti konusunda çalışma yapılmalıdır.

4-İşyeri İSG Temsilcilerinin işçilerin en az yarısının katılacağı seçimle belirlenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca temsilcilere görevlerini gereğine uygun yerine getirebilmeleri için yeterli boş zaman sağlanmalıdır.

5- İşçilerin yeterli miktarda ve uygun nitelikte kişisel koruyucu donanım ve koruyucu malzemelere sahip olmaları sağlanmalıdır.

6- Elektrik dağıtım şirketlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarını yürütebilmek için yeterli sayıda ve yetkinlikte İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilmelidir.

7- Elektrik dağıtım şirketlerinde çalışan işçilerin görev tanımları net olarak yapılmalıdır.

8- İşçilerin dinlenme ve bekleme alanları işçi sağlığına uygun olmalıdır. İş saatleri içinde sağlıklı barınma ve dinlenme koşulları sağlanmalıdır.

9- Elektrik dağıtım şirketleri “fiili hizmet süresi” kapsamındaki işyerlerine dahil edilmeli, işçilerin emeklilik prim gün süresi ve yaşı düşürülmelidir.

10- Elektrik dağıtım şirketlerinde İş Kanunu’nun 2. maddesine uygun olarak taşeron şirket aracılığıyla çalıştırma engellenmelidir.

Basın açıklamasının ardından Gediz Elektrik’te çalışan işçiler Çalışma Bakanlığı’na gönderilmek üzere taleplerinin bulunduğu dilekçeleri imzaladı. 

Gerçek'i paylaş:

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri