DİSK Basın-İş Topkapı şubesinin açılışını gerçekleştirdi

DİSK Basın-İş 16 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da Topkapı İş Merkezi 2’deki (Tim 2) temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Basın-İş Başkanı Faruk Eren, eski DİSK Basın-İş yöneticileri, sendika üyeleri ve sendika dostları katıldı.

Açılışta, eski DİSK Basın-İş yöneticileri geçmişteki mücadele deneyimlerini aktardı. Açılıştan sonra özel istihdam bürolarına ilişkin bir panel gerçekleştirildi. Panelde DİSK işçi sağlığı ve güvenliği uzmanı Tevfik Güneş özel istihdam bürolarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Güneş, özel istihdam bürolarının işçinin iş güvencesini, kıdem ve ihbar tazminatı hakkını ortadan kaldıracağını, kayıtlı istihdamın önemli bir kısmının özel istihdam büroları aracılığıyla güvencesiz çalıştırılacağını, sendikal örgütlenmenin ciddi anlamda zayıflayacağını, yıllık izin ve sağlık ile ilgili hakların ortadan kalkacağını,  kiralık işçilerin işsizlik fonundan yararlanamayacağını, patronların işten çıkarma maliyetinin düşeceğini ve işçileri istedikleri zaman kapının önüne koyacağını söyledi.

Gerçek'i paylaş:

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri