Antalya Dev Sağlık İş Toplu Sözleşme Talebiyle Eylem Yaptı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan Dev Sağlık İş üyesi işçiler sendikanın öncülüğünde toplu sözleşme talebini duyurmak için Tıp Fakültesi A blok önünde eylem ve basın açıklaması gerçekleştirdiler. Saat 12:30’da A blok önünde buluşan işçiler sloganlarla eyleme başladılar. Dev Sağlık İş adına basın açıklamasını Dev Sağlık İş bölge temsilci işçi Bekir Çivi okudu. Çivi basın açıklamasında: "Hükümet "taşerona müjde” söylemi ile taşeron işçisinin en temel haklarını gasp edecek torba yasa hazırlığını yaparak bu niyetini açıkça ortaya koydu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise taşeron işçilerin sendika ve toplu sözleşme hakkını fiilen kullanılamaz hale getirerek açıkça tavrını gösterdi” dedi. Akp’nin torba yasa ile gerçekleşecek olan sınıf saldırısına karşı duracaklarına değinen Çivi önümüzdeki hafta hazırladıkları toplu sözleşme dosyasını Akdeniz Üniversitesi Tıp fakültesi yönetimine ileteceklerini ve toplu sözleşme konusunda kararlılıklarını bildireceklerini belirtti. Taşeron sağlık işçilerin toplu sözleşmeyle ilgili taleplerini Bekir Çivi şöyle sıraladı:

1-Taşeron sağlık işçileri hastanelerin asli ve sürekli işçileridir, iş güvencesi istiyoruz.

2-Ücretlerimiz açlık sınırının bile altında asgari ücrettir. Bütün işçilerin hakkı olan yılda iki ikramiye hakkı istiyoruz.

3-Aylık toplu taşıma abonman ücreti kadar yol parası ve İş Kanunu’nda ön görülen yıllık izinlerimizi istiyoruz.

4-SGK kayıtlarımızın gerçek biçimde sağlık işkolunda yapılmasını ve bu yolla gasp edilen sendika hakkımızı istiyoruz.

5-Başta İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurulları olmak üzere yönetimde söz hakkı istiyoruz.

Eylem sırasında “Üreten biziz, yöneten de biz olacağız”, “Genel grev, genel direniş”, “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız”, “Direne direne kazanacağız”, “Güvenceli iş, insanca bir yaşam istiyoruz” sloganları atıldı. Eylem yapılan basın açıklamasından sonra sona erdi. Eyleme DİSK bölge temsilciği, Dev Turizm iş ve Devrimci İşçi Partisi destek verdi.

Gerçek'i paylaş:

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri