wall street

Author(s): 

AKP bir kişilik bölünmesi yaşıyor. NATO ile Rabiacılık arasında, Wall Street’le İslami bankacılık arasında, faizle oynamakla Merkez Bankası’nın bağımsızlığı arasında.

Gerçek'i paylaş:

17 Eylül 2011’de başlayan Wall Street İşgal eylemi devam ediyor. Elbette ki ilk başladığı günlerdeki kadar katılımcı yok ve daha küçük çaplı gösterilerle sürüyor ancak bu durum çok normal. Zira altı aydır süren bir eylemi her an canlı tutmak zaten olanaklı değil. Ama eylemin önemi, Amerikan toplumunun ve işçi sınıfının sisteme ilişkin muhalefetini canlı tutmasında ve geliştirmesinde yatıyor. Zira Amerikan halkının önemli bir kısmının desteğinin hâlâ devam ettiğini belirtmek gerek. Çünkü sadece New York’ta değil, ülkenin farklı eyaletlerinde de başlatılan işgal eylemleri oralarda da halen devam ediyor. Ayrıca eylem hâlâ hareketli, hâlâ etkili. Bu nedenle polisin gerçekleştirilen yürüyüşleri engelleme çabası da sürüyor. 17 Mart Cumartesi günü, eylemin başlamasının tam altıncı ayında, polisin tavrını protesto etmek için işgal eyleminin başladığı, ama sonradan polisin boşaltmış olduğu Zuccotti Parkı’ndan yürüyüşe geçen eylemcilere polis yine müdahale etti ve 73 kişiyi gözaltına aldı.  24 Mart Cumartesi günü de yine yüzlerce eylemcinin katıldığı bir yürüyüşle polisin gaddarca müdahaleleri protesto edildi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

2011 yılı neresinden bakarsanız bakın, olağanüstü bir yıl oldu. Dünyada son otuz yıldır geçerli olan güç dengelerini köklü biçimde değiştirdi. Kapitalizmin bu otuz yıl içinde üst üste yaşanan gelişmeler sayesinde elde etmiş olduğu ekonomik, politik ve ideolojik üstünlüğü yitirdiği yıl oldu. Bu büyük değişimin ardında temel olarak iki sarsıntı yatıyor. Birincisi, ekonomik krizin bir Büyük Depresyon’a dönüşmesi. İkincisi sınıf mücadelesinin ve devrimin yeniden gözle görülür biçimde tarihin motoru haline gelmesi.

Gerçek'i paylaş:

Hatırlayacaksınız, yaklaşık iki yıl önce Ankara’da Tekel işçilerinin Kızılay’ı işgal eylemi 78 gün sürmüştü. Çok önemli bir direniş örneğiydi Tekel işçilerinin mücadelesi. ABD’deki Wall Street’i işgal eylemi başlayalı da bugün tam 72 gün oldu ve büyük olasılıkla Tekel işçilerinin eylemini geçecek süre olarak. 

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İşte Türkiye burjuvazisinin okumuş, sözde aydın temsilcilerinin demokrasiden anladıkları. Polisin saldırganlığına getirilen sınırı “acımak” olarak algılıyorlar. Yani polis göstericilere fazla şiddet uygulamadığında “acıyor” da onun için öyle davranıyor. Beyaz Türk’ün demokrasi algısı bu!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Libya’da emperyalizm ve uşakları kazandı. Düşmanları Kaddafi’yi cesedi çürüyene kadar eski bir et deposunda yarı çıplak yere fırlatılmış halde tuttular, gelen geçene seyrettirdiler. Emperyalizme yakışır! Saddam’a, Usame bin Ladin’e, El Kaide Yemen’in lideri el Evlaki’ye uygulanan yargısız infazlardan sonra, tencere yuvarlandı kapağını buldu. Böyle emperyalizme böyle uşak!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Tahrir, Puerta del Sol, Catalunya, Sindagma, Zuccotti Parkı... Dünyanın birçok köşesinde yüzlerce, binlerce “öfkeli” ve “'işgalci” genç, aylardır meydanları zaptedip sesleri çıktığınca haykırıyorlar. Bu ses, artık bir depresyon halini almış olan dünya ekonomik krizine karşı işçi sınıfının büyük mücadelelere girişeceğinin en önemli işaret fişeklerindendir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sungur Savran 30 Ekim Pazar günü saat 15:00-17:00 arası Kadıköy Kültür Kafe'de ve 2 Kasım Çarşamba günü saat 18:30'da İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Santral İstanbul kampüsünde Arap devriminden Wall Street İşgali'ne uzanan olaylar zincirinin anlamı ve potansiyeli üzerine konuşacak.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sungur Savran 30 Ekim Pazar günü saat 15:00-17:00 arası Kadıköy Kültür Kafe'de ve 2 Kasım Çarşamba günü saat 18:30'da İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Santral İstanbul kampüsünde Arap devriminden Wall Street İşgali'ne uzanan olaylar zincirinin anlamı ve potansiyeli üzerine konuşacak.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sungur Savran 30 Ekim Pazar günü saat 15:00-17:00 arası Kadıköy Kültür Kafe'de ve 2 Kasım Çarşamba günü saat 18:30'da İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Santral İstanbul kampüsünde Arap devriminden Wall Street İşgali'ne uzanan olaylar zincirinin anlamı ve potansiyeli üzerine konuşacak.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

wall street beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri