TSM

Author(s): 

Devrimci Marksizm dergisinin düzenlediği "Türkiye'de Sınıf Mücadeleleri Tarihi" başlıklı seminerlerinin ikinci 18 Kasım günü gerçekleştirildi.

Gerçek'i paylaş:
TSM beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri