Trotsky

Author(s): 

Sovyetler Birliği’ni 1920’li ve 30’lu yıllarda bürokrasinin tasallutundan korumak ve devrimci Marksizmin bayrağını yüksek tutmak için mücadele edenler arasında dünya işçi sınıfının bir şükran borcu olan nice şehitlerimiz var ki onları ihmal ettiğimiz oluyor. Bunlardan biri de tam 80 yıl önce 1938’in Şubat ayında yitirdiğimiz Lev Sedov’dur. Sedov IV. Enternasyonal’in kuruluşu için mücadele eden kadronun önde gelen bir unsurudur. Aynı zamanda da hareketin önderi Lev Trotskiy’in dört çocuğunun üçüncüsü, iki oğlunun büyüğüdür.Bu elbette onun harekete girmesinde önemli olmuştur, ama bizim onu anmamız bununla ilgili değildir. Lev Sedov, Bolşevizmi ayakta tutmak için emeğini, aklını, hayatını veren o kadro içinde çok özel bir yer tutmuş olduğu içindir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Büyük devrimler bazen aylarca, bazen yıllarca sürer, iniş çıkışlarla ilerler. Ekim devrimi bu bakımdan tipik bir gelişme göstermiştir. Şubat devrimi sonrasındaki aşamalar bir ölçüde kendini tekrarlar biçimde olmuştur. Devrim daha sakin dönemleri izleyen, ciddi çatışma dönemlerinden örülmüş bir tempoya sahip olmuştur. Bunun nedeni, hükümetin halkın ihtiyaçlarına cevap verecek adımları atmaktan kaçınması, halkın ve askerlerin bunun üzerine işleri kendi ellerine alma eğilimine girmesidir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kampımızın üçüncü günü programı, iki oturumda gerçekleştirilen eğitim faaliyetleriyle başladı. Pankart boyama ve stencil atölyesi ve tiyatro atölyesi gibi pratik faaliyetlerle devam etti. Emperyalizm atölyesi, Laiklik, Din ve Siyasal İslam atölyesi gibi çalışmaların ardından gerçekleştirilen tiyatro gösterimleri ile sona erdi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

 

Hugo Chávez’in mirası uluslararası solda da, Türkiye solunda da daha uzun süre tartışılacak. Bu tartışma sadece Venezüella veya “Bolivarcı devrim” iddiası dolayısıyla bir bütün olarak Latin Amerika üzerine bir tartışma olmayacak. Çünkü Chávez denince, aynı zamanda uluslararası solda ve Türkiye solunda “devrim” ve “sosyalizm” kavramlarının içeriğindeki muazzam kayma tartışılmış oluyor. Sitemiz Venezüella önderinin ölümünden sonra bir dizi yazı yayınlamıştı. Aşağıda, Arjantin’deki kardeş partimiz Partido Obrero’nun (PO-İşçi Partisi) önderlerinden Jorge Altamira’nın Chávez’in ölümünün ertesinde yazdığı değerlendirmeyi okuyacaksınız. Metni İspanyolca’dan Onur Koyunlu çevirmiştir.

Gerçek'i paylaş:
Trotsky beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri