teksas

Author(s): 

Bazı okurların “doğa olayları bütün tarih boyunca insan soyuna zarar vermiştir, abartmayın” dediğini duymak neredeyse mümkün. Siz hiç Florida Körfezi’nin hemen açığında bir ada olan Küba’da doğal afetlerin böyle büyük zarar verdiğini duydunuz mu?

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Amerika Birleşik Devletleri, gelişmiş kapitalist ülkeler arasında dinin en güçlü olduğu ülkedir. Bu yüzdendir ki son derecede muhafazakâr, hatta gerici din yorumları çerçevesinde dini politikaya alet eden, hatta köktendinci eğilimler gösteren akımlar söz konusudur bu ülkede. Ama şimdiye kadar dinin politikayı ve toplumsal hayatı düzenlemek için işin içine sokulması genellikle Hıristiyan dininin ahlâk anlayışına ilişkin yorumların hukuki çerçeveyi, en fazlasından eğitimi düzenlemesi biçiminde olurdu. Şimdi ABD’nin en önemli işlerini Allah’a ve İsa’ya havale edenler türüyor!

Gerçek'i paylaş:
teksas beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri