Tekel

Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi Merkez Komitesi, 2016 yılının Aralık ayında "Emekçi halkın ekonomik krizden çıkış programı”nı yayınlamıştır. O gün olduğu gibi bugün de sermaye kriz içinde. Emekçi halkın bu krizden ağır bedeller ödemeden çıkmasının tek yolu, krizin bedelini krizi yaratanlara ödetmekten, kesin ve radikal anti-kapitalist önlemler almaktan geçiyor. Bu önlemlerle sermayenin değil, işçi ve emekçilerin krizini çözmeye odaklanan bu program, emekçi halkın krizden çıkışını sağlayacak tek program olarak güncelliğini ve geçerliliğini tümüyle koruduğu için bir kez daha yayınlıyoruz.

Gerçek'i paylaş:

Devrimci İşçi Partisi 2009 yılında ABD'den başlayarak tüm dünyaya yayılan krizi en erken aşamasında bir “büyük depresyon” olarak tanımlam

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Metal işçilerinin isyanı bugüne kadar sadece belirli fabrikalarda bir fiili greve yol açmış bulunuyor. Oysa bugüne kadar alınan sonuçlar, olayların belirli başka fabrikalara sıçraması ihtimalini dışlamamamız gerektiğini düşündürüyor. Tofaş ve Mako şimdiden kısmi kazanımlar elde etmiştir. Bunun Türk Metal’e bağlı başka fabrikalarda etki yapmaması neredeyse olanaksızdır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Tayyip Erdoğan ikinci istidasını verdi. Bazıları buna “lapsus” dedi, kafasındakini istemeden ağzından kaçırdığını sandı. İlgisi yok. İstida. Burjuvaziye, hem de sadece MÜSİAD’a değil, bütün burjuvaziye şöyle diyor: “Seçimlerde AKP’yi destekleyin. Beni başkan yapın. Ben de ülkeyi sizin babanızın çiftliği gibi yöneteyim.”

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Soma farklı: Soma 1930’lu yıllardan beri gelen kamu işletmeciliğinin değil, 1980’den beri yerleşen özelleştirmenin ve esnekliğin ürünü. Yani halkın gözünde Soma geçmişin değil, bugünün ve geleceğin mücadelesi. İşte bu yüzden işçi sınıfı mücadelesinde Zonguldak ve Tekel’in değiştiremediği gelişme eğrisini altüst edebilir.

Gerçek'i paylaş:

 

Genel olarak Türkiye’de ve dünyada olan biteni sınıf mücadeleleri çerçevesinde anlayabileceğimizi ve hatta böyle bakmamız gerektiğini düşünürüm. Bu tür bir yaklaşımın, olan biteni merkez-çevre, güçlü devlet-zayıf sivil toplum vb. türden karşıtlıklarla açıklamaya çalışanlara karşı da önemli olduğunu da belirtmek gerek. Buna benzer bir konuda söyleşi yapmak için çağrıldığım, sosyalist bir grup tarafından düzenlenmiş olan bir panelde, bu ve benzeri noktalara vurgu yaptıktan sonra, dinleyicilerin birinden biraz da eleştiri içeren bir soru geldi. Söylediği basitçe şuydu: “sınıf mücadeleleri deyip duruyorsunuz, Türkiye’de AKP tarafından çıkarılan bir sürü yasa var, fakat işçi sınıfının ve sendikaların hiçbir şey yaptığı yok, hani nerede sınıf mücadelesi?” diye sormuştu.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

AKP hükümeti, Türk-İş’te örgütlü işçileri kontrol etme amacını, kendisine borçlu bir tescilli haini, Mustafa Kumlu’yu, iki dönemdir Türk-İş’in başına geçirerek gerçekleştiriyor. Şimdi buna bir de Türk-İş içerisindeki muhalif 10 sendikanın oluşturduğu Sendikal Güçbirliği Platformu’nda (SGBP) yer alan sendikalara yönelik saldırıların çıtasını yükseltmesi eklendi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

2011 Türk-İş’in Genel Kurulu ile kapanacak. 8-11 Aralık arasında Türkiye işçi sınıfının en büyük örgütü yeni yönetimini seçecek. Kumlu Türk-İş’in başına AKP hükümetinin adamı olarak geldi. Şimdi ekonomik krizin yükünü işçi sınıfının sırtına yıkmaya çalışacak olan da AKP hükümeti. Kumlu’nun ödeyecek diyeti var. Türk-İş sizindir. Başkasına diyet ödeyenin işçi örgütünün başında yeri yok. Defedin haini!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sermayenin sınıf saldırısı karşısında sendikalar hâlâ önemli bir mevzi olarak duruyor. Bunu gören ve bilen AKP hükümeti de en baştan beri sendikaları kendi güdümüne almaya, bunu yapamadığında da uysallaştırmaya çalışıyor. İşçi sınıfının direniş gücünü kırmayı hedefliyor.

Gerçek'i paylaş:
Tekel beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri