sosyalist dünya devrimi

Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi’nin Arjantin’deki kardeş partisi olan Partido Obrero’nun (PO, İşçi Partisi) 25. Kongresi, Arjantin’in başkenti olan Buenos Aires’te 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Arjantin’in dört bir yanından gelen 325 delegeyle toplanan kongre, işçi düşmanı yeni iş yasasına karşı mücadeleden yasal kürtaj hakkı için kadınların verdiği kavgaya kadar birçok konuda derin tartışmalara ve sınıf mücadelesinde biriktirilmiş tecrübelerin paylaşılmasına sahne oldu. Kongre Arjantinli delegelerin yanı sıra, dünyanın dört bir yanından gelen davetlileri de ağırladı. Yunanistan, Fransa, İtalya, Rusya, Brezilya, Peru ve Uruguay’dan gelen katılımcılarla birlikte, Türkiye’den de Devrimci İşçi Partisi’ni temsilen Genel Başkan Sungur Savran yoldaşımız konferansta hazır bulundu.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Ekim devriminin 100. yıldönümünde emekçiler, devrimci öğrenciler ve insanlığın bu en ileri atılımını bir eylem kılavuzu olarak görenler İstanbul’da Ortaoyuncular Sahnesinde bir araya geldi. Tüm gün süren konferans boyunca salonun coşkusu bir an olsun bile azalmadı. İşçi sınıfının emperyalist savaşa ve kapitalist sömürü düzenine son verdiği ve tüm dünyada bir işçi devrimleri çağı başlatan Ekim devrimine yaraşır bir konferans oldu.
Ekim devrimi Sadece bir Rus devrimi olarak görülemez dedik. O farklı uluslardan emekçilerin devrimiydi. Bütün ülkelerin işçilerine ve ezilen halklara mal oldu. Böyle bir devriminin yıldönümünü de ancak ona yaraşır bir şekilde, bir enternasyonalizm şöleni ile kutlayabilirdik. Rusya’dan Rusya Komünistleri Partisi Yürütme Kurulu Üyesi, SSCB’de Komsomol üyesi olarak Nazilere karşı mücadele eden, SBKP üyesi olarak bürokrasiye ve yolsuzluklara karşı mücadelesiyle öne çıkan, bilim insanı ve devrimci militan Yosif Abramson konferansta Sovyetler Birliği tarihine ilişkin deneyim ve analizlerini aktardı.
Arjantin’den Partido Obrero’nun (İşçi Partisi) tarihsel önderi Jorge Altamira, Yunanistan’dan EEK (İşçilerin Devrimci Partisi) Genel Sekreteri Mihail Savas, Azerbaycan’dan Sosyalist Elm temsilcileri, Bulgaristan’dan Daniela Penkova, Kıbrıs’tan Aziz Şah konferansta yer aldı. Makedonya’dan Lenka örgütü, Macaristan’dan Tamas Kraus, Ukrayna’dan Yuri Şahin, Finlandiya Marksist İşçiler Birliği’nden Dimitris Mizaras ise video gösterimi ile katkılarını sundular.
Katılımcılar hem kendi ülkelerindeki mücadeleleri Ekim devriminin ışığıyla yorumladılar hem de bu mücadelelerin ortak yönlerini ortaya koydular. Emperyalizmin barbarlığına ve dünyanın her yerinde yükselen faşizme karşı dünya halklarının ancak ve ancak devrimci bir alternatif ile mücadele edebileceklerini vurguladı bütün konuşmacılar. Toplantının ve tüm konuşmaların kayıtları daha sonra internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacak.
Bütün bu konuşmalar mazide kalmış güzel bir olayın nostaljisi olsun diye değil; bilakis gelecek devrimlerin bir programını ortaya koyabilmek için yapıldı!
Konferansın en önemli vurgularından biri ise ulusal ve uluslararası düzeyde devrimci enteransyonalist bir işçi sınıfı partisinin, bir komünist enternasyonalin inşası oldu. Konferans büyük bir coşku ile “yaşasın sosyalist dünya devrimi” sloganları ile ve tüm katılımcıların kendi dilinden ve hep birlikte söylediği enternasyonal marşı ile sona erdi.

Gerçek'i paylaş:
sosyalist dünya devrimi beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri