Sosyal-İş

Author(s): 

İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi'nde yemekhanede çalışanların zehirlenmesine yol açan taşeron şirketin ihmal ve yolsuzluklarını ortaya çıkardığı için işten atılan Cemal Bilgin, 9 aylık direnişin ardından 13. İş Mahkemesi görülen işe iade davasını kazandı. Cemal Bilgin, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Temsilcisi olarak görevini yapmış ve hem çalışanların hem de hastaların sağlığını korumak için yaşanan skandalı ortaya çıkartmıştı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ndeki zehirli yemek skandalını gündeme getirdiği için işten atılan işyeri iş güvenliği temsilcisi Cemal Bilgin, her hafta Cuma günü saat 12:00’de hastane önünde eylem yaparak direnişini sürdürüyor. Bilgin ile 24 Mart günü eyleminin ardından, verdiği mücadeleyi ve hastanede çalışan işçilerin Sosyal-İş'te örgütlenme ve yetki sürecini konuştuk.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İşçiler DİSK yönetiminden beklentilerini düşük tutmalıdır. Bu kongrenin kazanını yoktur kaybedeni DİSK olmuştur. Artık sorunların çözüm mercii tabandır, işyerleridir, fabrikalardır. Bu olumsuz durum ancak tabandan yükselecek bir hareketle tersine çevrilebilir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi Ankara örgütü olarak grevde olan Leroy Merlin işçilerine bir ziyaret gerçekleştirdik.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

03.10.2013 Perşembe günü 3 yıllık toplu sözleşme, sosyal hak ve ücret artışı talebiyle greve çıkan Leroy Mer

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

DİSK'e bağlı Sosyal-İş sendikasında örgütlü olan Leroy Merlin işçileri 18 Eylül açıkladıkları grev kararlarını 3 Ekim Perşembe günü uygulamaya koydular.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

 

Türkiye’nin en büyük sermaye gruplarından Koç Holding’in aynı adlı üniversitesinde işten atılan taşeron işçileri direniş başlattı.

Gerçek'i paylaş:
Sosyal-İş beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri