sosyal diyalog

Author(s): 

Geçtiğimiz ay DİSK’in yaptırdığı “işçi sınıfının gerçeği” araştırmasını aktarmış, yazının sonunu da şöyle bağlamıştık. “Kani Beko, DİSK’in raporunu açıklarken “oku attıktan sonra nişan alınmaz. Önce nişan almak, hedefi iyi belirmek sonra oku fırlatmak gerek”, “somut durumu bilmeden ve ona uygun politikalar üretmeden sendikal mücadele başarıya ulaşamaz” demiş. Doğrudur ama raporun bilmediğimiz bir şeyi açığa çıkardığını da söyleyemeyiz. Dolayısıyla bugüne kadar uygun politikaları belirleyip uygulamamanın sorumluluğu ortada duruyor.”

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

2017 yılı DİSK'in (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) kuruluşunun 50. yılıdır. DİSK'in kuruluşuna ve tarihine baktığımızda belirli bir siyasal eğilimdeki işçilerin Türk-İş'ten ayrılıp kendi sendikalarını kurmalarını değil, Türkiye işçi sınıfının sermayeden ve devletten bağımsızlaşmak, kendi hak ve çıkarlarını koruyacak gerçek, mücadeleci bir sendikaya kavuşmak için verdiği mücadeleyi görürüz. Bu anlamda DİSK'in kuruluşunu 13 Şubat 1967'de Çemberlitaş Şafak Sineması'ndaki kuruluş toplantısından daha da geriye bakarak anlamak gerekir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sendikalar doksanlı yılların sonundan itibaren yıllar boyunca umutlarını Avrupa Birlği’ne bağlamış ve uzun bir duraklama dönemine girmişti. Sendikaların Avrupa’da işaret ettikleri daha iyi sosyal koşullar işçi sınıfının yıllara yayılan mücadeleleriyle elde edilmiş kazanımlardı. Ancak Türkiye’nin sendikaları mücadeleyi yükselterek benzer kazanımlar elde etmek yerine kendilerine AB lobiciliği yapma rolünü uygun gördüler. AB afyonunu yutan sendikaların lobiciliğiyle kazanım elde etmek bir yana, sınıfın elindekileri de bir bir kaybettiğine tanık olduk.

Gerçek'i paylaş:
sosyal diyalog beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri