Sınıf Bilinci

Author(s): 

Türkiye solu oldum olası sendikaların krizi üzerine analizler yapar. Yeni sendikal mücadele anlayışları üzerine tartışmalar yürütür.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi, Çorlu'da Öncü İşçi toplantısını farklı fabrikalardan ve işyerlerinden işçilerin katılımıyla Birleşik Metal Trakya Şubesi bürosunda gerçekleştirdi. Toplantının başında öncelikle gazetemizin "Öncü İşçi" ekinin işçilerin ideolojik ve politik olarak kapitalizm karşısında donanımını arttırmak ve hem işçilerin mücadeleye girişmesinin önündeki engelleri kaldıracak hem de mücadele ettiği zaman düzenin tuzaklarına düşmesini engelleyecek sınıf bilincini kazanmalarını sağlamak amacıyla çıkarıldığı anlatıldı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Marksizm yani bilimsel sosyalizm, toplumu anlamanın ve onu değiştirmek için yapılan bilinçli devrimci eylemi

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İşçi havzalarından ve işyerlerinden gelen okur mektupları, yıllar geçtikçe arttı. Gazetenin ayrı bir bölümü olarak kendine yer buldu. Şimdi, Gerçek gazetesi 5. yaşını geride bırakırken daha fazla sorumluluk sahibidir. Devrimci Marksizmin sesi olarak, daha fazla işçi bölgesine, daha fazla üniversiteye ulaşma sorumluluğu.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bugün, 28 Nisan 2014, kimimizin dostu, kimimizin hocası, bütün sosyalistlerin yoldaşı, hepimiz için ilham kaynağı Nail Satlıgan’ı yitiriş

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Gerçek'i paylaş:
Sınıf Bilinci beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri