sendikalar

Author(s): 

İşverenler bu krizden çıkmak ve bunun faturasını toplu bir şekilde emekçilere ödetmek için planlar yaparken, işçilerin zorunlu BES’ten cayma hakkı da bireysel düzeyde kalmamalı. Bu toplu saldırıya karşı emekçilerin tepkisi de toplu olmalı ve sendikalar BES’ten toplu çıkışı örgütlemelidir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kıdem tazminatının fona devredilmesi, Türkiye işçi sınıfı için en büyük yenilgi olur. Önümüzde bu var. Fransa’yı iyi incelemeli, şimdiden örgütlenmeliyiz. Fransa’ya Fransız kalmamalıyız! Sınıf mücadelesi nelere kadir, görüyoruz! Fransa’daki başarıyı Anadolu toprağına taşımalıyız!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Danimarka modeli deyince, bir Danimarka'ya bir de Türkiye'ye bakan bir insanın kulağına hoş gelebilir belki. Ama işçinin şunları da bilmeye hakkı var: Mesela kıdem tazminatının ve Danimarka'da söz konusu modelin uygulamaya konduğu 1994 yılında derhal reel ücretlerin aylık 200 dolar düştüğünü, mesela asgari ücret uygulamasının kaldırıldığını, mesela yüzde 80 sendikalaşma oranı olan Danimarka'da toplu sözleşme sisteminin giderek aşınıp yerine bireysel sözleşmelerin yaygınlaştığını, mesela Danimarkalı işçilerin Avrupa'da en çok iş değiştirmek zorunda kalan işçiler olduğunu...

Gerçek'i paylaş:

Türkiye işçi sınıfı en önemli sınıf muharebelerinden birine hazırlanıyor. Bu muharebenin tayin edici sonuçları olacaktır. İşçi sınıfı güçlüdür. Patronlar ve AKP iktidarı bu gücü görmekte ve bu güçten çekinmektedir. İşçiden emekçiden yana siyasi yapı ve oluşumlar da kendilerine çeki düzen vermelidir. Sınıfın gündemine odaklanmalı önümüzdeki tayin edici mücadelede kendi güçlerini işçi sınıfının yanında seferber etmelidir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Türkiye solu oldum olası sendikaların krizi üzerine analizler yapar. Yeni sendikal mücadele anlayışları üzerine tartışmalar yürütür.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 
Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Düzce'deki taşeron PTT işçileri ile verdikleri mücadele üzerine bir röportaj yaptık. Hem taşeron çalışma sisteminin ortaya çıkardığı zorluklar hem de mücadele yöntemi ile ilgili oldukça verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Diğer illerdeki taşeron işçilerin mücadelesine yön verebilmek ve sendikaları uyarabilmek adına bu röportajı sizlere sunuyoruz.  

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sahi ne oldu THY grevi? Sürüyor mu hala? Bitmemiş miydi o grev? THY grevinin sözünü açtığımızda çok duyduk bu lafları. Hayır bitmedi sürüyor! Ve 29 Eylül’de bir kez daha görüldü ki havayolu işçilerinin mücadelesi sadece Hamdi Topçu’yu değil Tayyip Erdoğan’ı da korkutmaya devam ediyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İsyanın doğrudan doğruya bir işçi sınıfı karakteri taşıdığını söylemek mümkün değil. Bir kere, Tunus ve Mısır’dan da, Yunanistan ve İspanya’dan da, günümüzde Brezilya’dan da farklı olarak işçi ve emekçilerin ekonomik talepleri, Türkiye’deki isyanın gündemine bugüne kadar ancak dolaylı olarak girdi. Ayrıca, meydana çıkan insanların en azından İstanbul’da sanayi işçisi diye özetlenebilecek bir işçi sınıfı katmanını yoğun biçimde içermediği ortada. Taksim meydanı genellikle küçük burjuvazinin, proletaryanın örneğin plazalarda çalışan ayrıcalıklı veya öğretmenler gibi eğitimli katmanlarının, aydınların ve gençliğin yoğun biçimde temsil edildiği bir topluluk.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

KESK "insanca yaşam, güvenceli iş, güvenceli gelecek ve demokratik Türkiye" şiarıyla organize ettiği greve bugün Galatasaray'dan Taksim'e yürüyerek başladı.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

sendikalar beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri