savaş

Author(s): 

Ezilenin ezene karşı haklı savaşını desteklemek, haksız bir savaşı iç savaşa çevirmek, savaşa ve barışa devrimin gözünden ve devrimle olan ilişkisi içinde bakmak Bolşevizmin politikasının esasıydı. Ekim devriminin bayrağına ekmek ve toprak talebinin yanında büyük harflerle barış yazması bu politika ile bir çelişki oluşturmuyor. Zira 1917’de barış, işçi, köylü ve en önemlisi de askerlerin en hayati talebi olmuştu. Bu talep genel bir şiddet karşıtı pasifizmin değil, emperyalist savaşın emekçi halkın değil bir avuç sömürücü azınlığın menfaatine olduğunun teşhir olmasıyla yükseldi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Suriye’de DAİŞ’in, en büyük finans ve nüfus kaynağı olan Musul’u kaybetmesi, başkenti olarak gördüğü Rakka’nın kuşatma altında olması ve hemen hemen her cephede gerilemesi umulduğu gibi Suriye’de suların durulmasına ve barışın ufukta gözükmesine neden olmuyor. Tam tersine DAİŞ’in gerilemesi Suriye üzerindeki paylaşım mücadelesini kızıştırıyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Suriye ile açık bir savaş tehlikesi git gide kendini daha fazla göstermektedir. Yaklaşan referandumun kaderini değiştirmek için emekçi çocuklarının kanı pahasına hesap yapanlar, Türkiye'yi Suriye ile savaşa sokarak, savaşı referandumu erteleme gerekçesi yapmayı düşünenler varsa bu düşüncelerinden derhal vazgeçmelidir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Trybuna, 11-13 Mart günlerinde Polonya’nın Wroclaw kentinde düzenlenen ve Devrimci İşçi Partisi’nin de katıldığı Orta ve Doğu Avrupa Sosyal Forumu konusunda 14 Mart’ta bir haber-analiz yazısı yayınlamıştır. Burada yazıyı okuyucularımızın Wroclaw Forumu’nun başkalarınca nasıl algılandığını görebilmeleri amacıyla yayınlıyoruz.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

 

 

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Gerçek Gazetesi'nin İstanbul'da her ay düzenlediği kahvaltılı okur toplantısı, bugün Devrimci İşçi Partisi İstanbul bürosunda gerçekleşti

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Adana 'da 29 Aralık Salı günü DİSK, KESK, TMMOB ve Adana Tabip Odası’nın çağrısıyla saat 11.00'de, İnönü Parkı'nda "Savaşa karşı barışı s

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi Antalya İl Örgütü’nün düzenlediği “Savaşların Gölgesinde Türkiye ve Ortadoğu” konulu panel dün (12.11.2015) saat 18

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İster Suriye iç savaşı konusundaki kışkırtmaları, ister Rusya ile dalaşması, ister Irak’a zırhlı birlik yollaması, ister İran’la yaşanan gerginlikler, bütün bunlar aslında Erdoğan kliğinin ve AKP’nin dış politika stratejisinin kaçınılmaz sonuçları. Bu strateji hedef olarak Erdoğan’ı Ortadoğu’nun “reis”i haline getirmeyi, İhvan eksenli bir müttefikler zinciri aracılığıyla “reis”in etrafını doldurmayı, Şiiler ve Aleviler üzerinde bir Sünni hegemonyası kurmayı, bu sayede Türkiye’nin yükselen İslamcı sermayesine Körfez sermayesiyle, ama en çok İhvan taraftarı Katar Şeyhliği’yle birlikte gürül gürül bir sermaye birikimi dinamiği oluşturmayı bellemiş durumda. ABD’nin ve AB’nin desteğini alabildiği ölçüde alacak, alamadığı yer ve zamanda ise kendi kendine davranacak.

Gerçek'i paylaş:

6 Aralık 2015 Pazar günü Ankara Elektrik Mühendisleri Odası’nda Devrimci İşçi Partisi olarak “Türkiye bıçak sırtında çözüm nerede?” başlı

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

savaş beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Gerçek Gazetesi Sayı 98

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri