sağlıkta dönüşüm programı

Author(s): 

Bozuk sağlık sistemi sürdükçe yaşanan intihar ve şiddet olayları ne yazık ki son bulmayacaktır. Şiddet olaylarının son bulmasının yolu eşit, ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz bir sağlık hizmetin-den geçmektedir.

Gerçek'i paylaş:
sağlıkta dönüşüm programı beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri