sağlık

Author(s): 

AKP hükümeti sağlık sisteminde de, özelleştirmenin karşılığı olan “Şehir hastaneleri” ile karşımızda. Şehir hastaneleri Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük hastaneler olacak. Ancak bu projenin amacı gösterildiği gibi nitelikli sağlık değil, daha fazla kârlılık.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Vatandaşın hastanelerde ödemek zorunda bırakıldığı katkı paylarına yüzde 20 ile yüzde 60 arasında zam yapıldı. Buna göre SGK'lı vatandaş kamu hastanelerinde 6 lira, araştırma hastanelerinde 7 lira, üniversite hastanelerinde ise 8 lira ödeyecek. SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde ise katkı payı 15 lira oldu. İlaç katılım bedeli ise 3 lira. Ayrıca vatandaş hastaneye geldiğinde eğer birden fazla doktora muayene olursa, tüm bu ücretleri tekrar tekrar ödemek zorunda.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Muğla Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören öğrenciler 3 Mart 2012 saat 17:00’de Sınırsızlık Meydanı’nda toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kamuda özel sağlık uygulamalarını teşvik eden ve kamu-özel işbirliğini özel sektör lehine geliştirmeyi hedefleyen model, Türkiye’de son yıllarda uygulamaya konan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı verilen politikaların da temelini oluşturuyor. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, reform ifadesini doğru bulmadığını, bir yenilik getirmediklerini çok önceden başlatılan uygulamaları derinleştirdiklerini ifade ediyor. Haklı. Her ne kadar hükümetin emekçilere son saldırılarından biri olsa da bu, AKP’nin bulduğu yeni bir program değil. Somut olarak 2003’te uygulamaya konmuş olsa da, sağlıkta dönüşüm programı aslında 1980 sonrası neoliberal dönüşüm politikalarının bir sonucudur. Bu dönüşümün sağlık alanını nasıl biçimlendirdiği, hem sağlık çalışanları hem de halk sağlığı açısından ne tür yıkıcı etkileri olduğu gün geçtikçe açığa çıkıyor. Yoksulları ölüme terk etmek, AKP dahil bu süreçteki tüm iktidarların suçudur. Şimdi bu suç Genel Sağlık Sigortasıyla biraz daha ağırlaşıyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sağlık Emekçileri Sendikası’nın önerisiyle sağlık alanının piyasaya açılmasına, sağlığın bir ticaret unsuru haline getirilmesine karşı kurgulanan, sağlığın bir kar ve sömürü olmasından çıkmasını hedefleyen Sağlık Hakkı Meclisi Girişiminin İzmir ayağı çalışmalarına başladı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kocaeli adliyesinde bir kez daha Onur Hamzaoğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı şahsında bilim ve sermaye karşı karşıya geldi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kocaeli adliyesinde bir kez daha Onur Hamzaoğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı şahsında bilim ve sermaye karşı karşıya geldi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Yakalandığı osteosarkomaya (kemik kanserine) Türkiye'de tedavi imkanı kalmayan, ABD'deki deneysel tedavilerle yaşama ihtimaline tutunmak isteyen Şafak Bay mücadelesinde ilk devreyi kazandı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu'nun sözcüsü ve kanser hastası olan Şafak Bay, yani Şafak Öğretmen, 19 Temmuz Pazartesi gününden beri yaşamak için açlık grevinde.

Gerçek'i paylaş:
sağlık beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri