resmi nikah

Author(s): 

25 Temmuz günü AKP, hazırladığı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda değişiklik tasarısını meclise sundu. Bu tasarıya göre il ve ilçe müftülerine ve bu müftülerin yetki verdiği imamlara da evlendirme yetkisi veriliyor.

Tasarı laikliğe karşı olduğu ve kadınların mevcut haklarını geriye götürdüğü gerekçesiyle başta kadın örgütleri olmak üzere geniş bir kesimden tepki gördü. Biz de bu değişikliğin ne anlama geldiğini, tasarının gerekçesinden ve AKP kanadının savunmalarından yola çıkarak anlamaya çalışalım. Zira müftülerin tam olarak nasıl bir nikâh kıyacağı, belediye memuru ile aynı sözleri mi sarf edeceği, daha doğrusu medeni hukuka bağlı kaldığı söylense de en azından şeklen hangi hukuka göre nikâh kıyacağı belli değil. Konu bilinçli olarak her zamanki gibi muğlak bırakıldığından bir analize ihtiyaç duyuyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

AYM’nin kararı, kadın düşmanı bir karar olduğu kadar medeni kanunun ve ceza kanunun birçok hükmü açısından da hukuk dışıdır. Bu kararı fiilen yırtıp atmak, kadınlar açısından vahim sonuçlarını yaşamamak ancak mücadeleyi yükselterek, kazanılmış haklarımıza sahip çıkarak mümkün olacaktır.

Gerçek'i paylaş:
resmi nikah beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri