Rabiizm

Author(s): 

Erdoğan’ın projesi çok özgül biçimde İslam dünyasına yönelik bir içerik taşıyor. Rabiacılık, Erdoğan ve AKP’nin Sünni İslam âlemini Arap dünyasından başlayarak yeniden Türk hâkimiyeti altında toplama projesidir. Türkiye’deki tek adam yönetiminin içeriği, bu bağlamda, uluslararası projenin gerçekleşebilmesi için ülke içinde sağlam bir üs yaratmak ve Kemalist cumhuriyetle birlikte Batı dünyasına bağlanmış olan Türkiye’yi yeniden İslam dünyasının merkezine yerleştirmektir.

Gerçek'i paylaş:
Rabiizm beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri