profesyonel ordu

Author(s): 

Bu protestolar, astsubay, subay ve sözleşmeli personelin değil de er ve erbaşın cenazelerinden yükseliyor. Bu tesadüf olabilir mi? İşte tam da bu yüzden profesyonel orduya karşı çıkmıştık. Çünkü profesyonel askerler, rütbeleri ne olursa olsun bu mesleği seçmiş ve risklerini bilerek orduya girmişlerdir. Zorunlu askerlikte ise halk bir görev olarak askerlik yapar. Hükümetlerin haksız yere evlatlarını ölüme göndermesine yönelik bir tepkinin oluşması da bundandır. Profesyonel ordunun haksız savaşlara ülkeyi sürükleyecek bir iktidar için mutlak bir gereklilik olması da bundandır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

HDP’li kardeşlerimiz başta olmak üzere, sosyalist hareketin tamamı bu konuda pasifist/barışçı bir aymazlık içinde. Askerliği ve savaşı kendilerinin dışında yalıtık bir olgu olarak değerlendiriyorlar. Kafasını kuma gömen devekuşları gibi kendileri askere gitmezse sorunun da ortadan kaybolacağını zannediyorlar. Yanılıyorlar ve böylece son derece gerici bir proje olan ordunun profesyonelleştirilmesine yedekleniyorlar. Belki de daha büyük ve kanlı savaşların yolunu iyi niyet taşlarıyla döşüyorlar. Pek çok yerde bu yedeklenmenin gerekçesinin vicdani ret savunusu olması çok acı. Çünkü yüz binlerce askerin ve ailelerinin vicdanlarını yok sayıyorlar.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bedelli askerlik açıklanır açıklanmaz tüm ülke bir anda kendisini askerlik tartışması içinde buldu. Bu tartışma içinde DİP olarak derhal tavır aldık. Bu yasayı “Ya paranı ya canını” yasası olarak tarif ettik. Bedel ödeyerek askerden muaf olmanın, bedel karşılığında askerlik yapmanın yani profesyonel ordunun bir adımı olduğunu savunduk ve açıkça bu girişime karşı çıktık.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

DİP’in tutumu, her türlü savaşa, şiddete ve dolayısıyla da orduya karşı çıkan pasifizmden ve günümüzde profesyonel orduyu savunan liberalizmden kesin bir şekilde ayrılıyor. Zorunlu askerliğin kaldırılmasını savunanlar, açıkça söylemeseler de profesyonel orduyu savunmuş oluyorlar ve sosyalizmin metotlarını burjuva demokratlığına kurban ediyorlar.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Haksız yere insanların ölmemesi için bedelli askerliği reddediyorum. Doktora tezimi bitirir bitirmez diğer canlarla birlikte askere alınacağım. O zamana kadar Türkiye’nin Ortadoğu’da haksız tarafta savaşlara katılmasına karşı mücadeleye devam edeceğim, Suriye’de olası bir savaşa karşı, Malatya’daki füze kalkanına karşı sokaklarda olacağım. Kürt sorununun siyasi çözümünü savunmaya devam edeceğim ve askere tüm bu fikirlerimi koruyarak gideceğim. Hiçbir koşulda bu fikirlerimden ve bu fikirlerimi açıklamaktan da vazgeçmeyeceğim!

Gerçek'i paylaş:

“Bedelli askerlik yasası”nın Türkiye gibi işsizliğin ve gelir dağılımdaki uçurumun kronikleştiği, savaşın can almaya devam ettiği, çatışmanın uzağında askerliğini yapanların ise canının çıkartıldığı bir ülkede taşıdığı anlam son derece açıktır. Devlet bu yasayla 30 yaşını doldurmuş kişilere 30 bin Lira karşılığında askerlikten muaf tutarak “ya paranı ya canını” demiştir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Devrimci İşçi Partisi üyesi Levent Dölek bedelli askerliği reddetti. 

Gerçek'i paylaş:
profesyonel ordu beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri