parlamentarizm

Author(s): 

Bir kez reformizm ile devrimcilik, parlamentarizm ile devrimci mücadele, oportünizmle bağımsız sınıf tavrı birbirinden gerçek dünyada ayrıştıktan sonra, 1960’lı yılların TİP kadrolarının içinde bulunduğu hayalciliği yeniden yaşamaya, parlamentoya o dönem gibi umut bağlamaya kalkışmak, saflık değil safdillik oluyor. Yani henüz dünyanın pisliğini görmemiş masum insanın yerini, pisliği kendisi görmüş ya da görenlerce uyarılmış, burjuvazinin işçi sınıfı ve ezilenlerin saflarındakileri nasıl satın alabileceğini öğrenmiş, ama yine de kanmaya istekli bir insan tipolojisi alıyor. Bugün parlamenter dar kafalılığa o günkü gibi hoşgörü ile yaklaşmak mümkün değil.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Seçim sonuçları geldiğinde sağda solda koskoca bir koro “istikrar” diye yırtındı. Büyük burjuvazi fiili metal grevinin ardından yaklaşan ekonomik kriz bağlamında güçlü bir koalisyon istiyordu. Küçük burjuvazi piyasa açılsın istiyordu. Küçük burjuva sosyalistleri ve aydınlar ise sıkılmışlardı, sükûnet istiyorlardı. Biz seçimin hemen ertesinde şöyle yazdık: “Erdoğan’ı en zayıf olduğu zamanda devirmeye girişmediğimiz için şimdi o cumhurbaşkanı koltuğunda oturuyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İstanbul Okmeydanı DİP büromuzda 1 Mayıs öncesi son kahvaltımızı yaptık. 1 Mayıs öncesi, seçimler sonrası bir döneme gelen ve aynı zamanda 1 Mayıs'a bir hazırlık niteliği taşıyan etkinliğimiz bir yoldaşımızın sunumuyla başladı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Yerel seçimlerin sonuçları özellikle Gezi ile başlayan halk isyanından sonra gönlü solda olan birçok insan için ağır bir düş kırıklığı ya

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi, Lenin’in deyimiyle “parlamenter budalalığın” bu tahammül edilemez düzeyiyle mücadeleyi bu somut anın en hassas mücadelesi olarak saptamıştır. Halk isyanını unutanlara inat, halk isyanını hatırlamak için aktif bir seçim politikası güdecek, “sandığa kırmızı oy” için çağrı yapıyor. Bu dağdağalı dönemin dinamiklerine uygun biçimde Greif işçilerinin ayak izinde çok daha geniş kitleler ayağa kalktığında partimiz de hazır olacaktır. Devrime.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Gelecek hem Türkiye’de, hem Akdeniz’de, hem de dünyada isyanındır, devrimindir. Gerçek devrimci örgütler yönelişlerini bu temel veriyi merkeze alarak belirlemeli, politikalarında bu temel gerçeği bir an bile ihmal etmemelidirler. Şimdi iki muharebe arasında siperlerde hazırlık yapılıyor. Harp devam ediyor!

Gerçek'i paylaş:
parlamentarizm beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri