parasız eğitim

Author(s): 

Öğrencilerin temel sorunları arasında yer alan beslenme ve ulaşım sorunu yıllardır mücadele konusu olmuştur. Bu anlamda Uludağ Üniversitesi'nde de sorunlar bitmiyor. Bu sene yapılan yemekhane zammıyla yemek ücreti 2,5 liraya çıktı. Gün içinde ikinci yemeği yemek isterseniz 5 lira ödemek zorundasınız. Uludağ Üniversitesi 2,5 lira ile yemek ücreti en fazla olan üniversitelerden. Bu konu hakkında bazı imza kampanyaları düzenlense de yemekhane zamları geri çekilmedi. Bu da bize gösteriyor ki çözüm imza toplamakla değil eyleme geçmekle sağlanacaktır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bu yangın son olsun. Yitirecek başka bir canımız daha yok! Tüm özel eğitim kurumları ve yurtlarla birlikte tüm cemaat ve vakıf yurtları da kamulaştırılsın, her öğrenciye devlet tarafından nitelikli ve ücretsiz barınma imkânı sağlansın. Tüm eğitim kurumları ve yurtlarda devlet denetiminin yanında öğrencilerin, velilerin ve eğitim emekçileri sendikalarının denetimi sağlansın!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kocaeli Üniversitesi Senatosu 2016-2017 eğtim öğretim yılında bütünlemeleri kaldıracağını açıklayan bir bildiri yayınladı.

Gerçek'i paylaş:

Öğrenci hareketi net bir perspektife sahip olmalı ve tutuklu öğrencileri gündeme getirmekle sınırlı “demokratik” bir tepkiyle yetinmemelidir. Harçlar örgün, ikinci, uzaktan ya da açık öğretim ayrımı olmadan tamamen kaldırılmalıdır. Harç ve öğrenim kredilerinin yerini karşılıksız burslar almalıdır. Yurtlar, ders araç ve gereçleri, yemekhane ve kantinler parasız olmalıdır. Üniversite sermaye ile bütünleşmek bir yana sermaye ile bağlarını kopartmalı, üniversite ticaret yapmamalıdır.

Gerçek'i paylaş:
parasız eğitim beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Kampanya Banner

Gençlik Bültenleri

Trotskiy 75 yıl