nail satlıgan

Author(s): 

Türkali’yi komünizmde ısrar eden bütün önde gelen TKP kadro ve aydınlarından ayıran bir şey vardı: komünizme sahip çıkarken Stalinizmi reddetmesi. Türkali, Sovyetler Birliği’nin yaşadığı çöküşü Stalinizmin düşünsel ve politik planda temsil ettiği bürokratikleşmeye bağlıyordu. Çeşitli demeçlerinde ve kişisel sohbetlerinde bunu açık açık ifade etmiştir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Nail Satlıgan’ı yitireli bugün, 28 Nisan günü, tam üç yıl oluyor. Atlen Yıldırım’ı ise daha on gün önce kaybettik. İkisi çok farklı insanlardı. ... Her ikisi de modern çağda insanlığın en ileri ifadesi olan enternasyonalist ve devrimci bir Marksizmin kendi üsluplarınca savunusunda birleşti. Bu hepimizi yükseltti. İkisine de müteşekkiriz. Keşke her insan ölümünden sonra böyle anılmasına temel olacak bir hayat yaşasa!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Karl Marx'ın modern kapitalist sınıf toplumunun teorik ve pratik eleştirisinin temeli olan büyük yapıtı Kapital'in Türkçe'ye Almanca

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bugün, 28 Nisan 2014, kimimizin dostu, kimimizin hocası, bütün sosyalistlerin yoldaşı, hepimiz için ilham kaynağı Nail Satlıgan’ı yitiriş

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bugün Nail öleli tam bir yıl oldu; geçen yıl, 28 Nisan, akşam saatleri idi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Özgür Üniversite’nin 19-20 Nisan tarihleri arasında düzenlediği Alternatif Bir Ekonomik Model Mümkün adlı sempozyum değe

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD) tarafından 4-6 Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde, birçok oturumun yanı sıra kısa süre önce kaybettiğimiz dostumuz, yoldaşımız, hocamız Nail Satlıgan anısına “11. Tez’in İzinde: Nail Satlıgan’a Saygı” başlığı altında iki oturum düzenlendi.  “Kapitalist Üretim Tarzı ve Ötesi” başlıklı ilk oturumu Korkut Boratav yönetti. Oturumda Ahmet Tonak’ın  “Komünist Manifesto’dan Kapital’e Sınıflar” başlıklı sunumu kendisi yurtdışında olduğundan Hakan Arslan tarafından okundu. Daha sonra Melda Yaman Marx’ın sıkça vurguladığı “zamandan tasarruf” kavramından hareketle kapitalizmin, gerekli zamanı en aza indirerek insanların yaratıcı etkinliklerde kullanabilecekleri serbest zamanı artırma potansiyeli taşıdığını, ama bu potansiyelin ancak emek sömürüsünün ortadan kalkacağı komünist toplumda gerçekleşeceğini belirtti. Onun ardından Özgür Narin “Kapital’de Gelecek Tasarımı” başlıklı konuşmasında yeni teknolojilerin toplumsal üretimin denetimi bakımından taşıdığı potansiyelleri tartıştı. Dördüncü sunum Özgür Öztürk tarafından gerçekleştirildi. Öztürk sunumunda Grundrisse’den hareketle Marx’ın diyalektik yöntemini ince ince Hegel’in kendi Mantık’ında geliştirdiği kategorilerle karşılaştırdı, ondan ne bakımdan farklılaştığını anlattı ve bu farklılaşmanın kapitalist üretim tarzının kendi iç mantığını kavramak bakımından taşıdığı önemine işaret etti. Oturumun son konuşmacısı Oktar Türel ise Marx’ın başyapıtı Kapital’in ikinci cildinin nasıl yapılandırıldığını ve günümüz açısından taşıdığı önemi yalın anlatım tarzıyla özetledi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Gazetemizin “onur yazarı” bu sayıda yayınlamakta olduğumuz yazısında, sol liberallerin İslamcı siyasi zevatın her şeyinde boncuk bulma yaklaşımının en gülünç örneklerinden birini teşhir ediyor. Bu yazı, içinden geçtiğimiz halk isyanı içinde kimi, yandaş basındaki köşesinden kopmak, kimi, bu yazıda sözü edilen “en medyatik” köşe yazarı örneğinde olduğu gibi, âkıl adamlıktan istifa etmek zorunda kalan birtakım şahsiyetlerin geçmişte nerelere kadar düşmüş olduğunun güzel bir örneğini sunuyor. Bugün tıyneti ortaya çıkmış olan İslamcı siyasi zevatı kitlelere kabul ettirmek için geçmişte şeytanın aklına gelmeyecek argümanlar bulanlardan acaba hiç özeleştiri duyacak mıyız? Şunu da ekleyelim: Bugün solda birçok insan bu sol liberalleri ti’ye alıyor, ama on beş yıl önce onları teşhirde Nail Satlıgan epeyce yalnızdı!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Nail Satlıgan gazetemizin “onur yazarı” olmaya bu sayıda da devam ediyor. 28 Nisan’da yitirdiğimiz yoldaşımız maalesef Türkiye tarihinin çok özel bir anı olan halk isyanını yaşayamadı. Bu sayfada yayınlamakta olduğumuz 1968 konulu yazısı bugünkü olaylarla ilginç benzerlikleri olan bir döneme ışık tutuyor. Nail yoldaşımızın Deniz Gezmiş’i ve arkadaşlarını Kemalist diye sunmak isteyenlere sert biçimde karşı çıktığı bu yazı, 1968 ile günümüz arasında karşılaştırma yapmak açısından yararlı olabilir aynı zamanda.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

 

Nail Satlıgan tepesinden tırnağına dek asildi. Bu asaleti Marksizmle, yani işçi sınıfının devrimci teorisiyle buluşturmuş; böylece kişiliğinde eşine ender rastlanır bir terkibi somutlaştırmıştı. 

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

nail satlıgan beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri