Mısır

Author(s): 

Mısır’da Ğarbiya eyaletinin Mahalla el Kübra kentinde Mısır İplik ve Dokuma Şirketi adlı kamu işletmesinin 16 bin işçisi, 7 Ağustos’tan 19 Ağustos’a kadar 12 gün boyunca greve çıktı. İşçilerin talepleri esas olarak ekonomikti, ama aynı zamanda şirketin üst yöneticisinin görevden alınmasını da gündeme getirmişlerdi. Yönetim önce yüzde 10 çıplak ücret artışı talebini karşılamayı vaat etti. Ama işçiler grevi kararlı biçimde sürdürünce, bütün taleplerin karşılanacağı vaadi verildi, grev böylece sona erdirildi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Eskiden İran, Hamas’ın İsrail’e karşı uzlaşmaz bir çizgi izlemesi yönünde etki yaparken, Katar onu bir ölçüde yumuşatıyordu. Şimdi Katar’ın yerini almaya hazırlanan BAE ve Mısır (ve onların ardındaki Suud) Hamas’ı yumuşamaya değil tam bir teslimiyete sürüklüyor. Bu yüzden, Hamas’tan siyasi bir beklenti içerisinde olmaksızın, bu gerici operasyona dikkat çekmek çok önemli!

Gerçek'i paylaş:

Kralların, emirlerin, şeyhlerin, mollaların, gerici güçlerin elinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika süratle bir felakete doğru ilerliyor. Mezhep savaşı halklarımıza kanlı bir gelecek vaat ediyor. Bütün bölgenin işçi sınıfı güçleri derhal harekete geçerek kendi aralarında bir cephe kurmalı, başta işsizlikle boğuşan kent yoksulları, yoksul ve topraksız köylüler olmak üzere, Körfez ülkelerinde köle gibi yaşayan yabancı uyruklu işçiler, gericiliğin saldırısı altında her geçen gün değişik tehditlerle yüz yüze kalan kadınlar ve gençler ve elbette ezilen uluslar ve mezhepleri bir ortak hedef etrafında birleştirmelidir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Suudi Arabistan ABD Başkanı Donald Trump’ı Teröre Karşı İslam İttifakı’na üye Sünni Arap ülkeleri yöneticileriyle birlikte karşılayalı daha on beş gün yeni doldu. Şimdi sadece on beş gün sonra bu Katar denen ülke terörizm destekçisi olduğu için aforoz ediliyor!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

15-16 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye devasa bir siyasi krizle karşı karşıya kalmış bulunuyor. Darbe emir komuta zinciri dışında yapılmış olsaydı, bugün Tayyip Erdoğan ve AKP’nin kendi Rabiacı siyasi projelerini uygulamaya koymaları bakımından bütün engellerin ortadan kalktığı bambaşka bir ortam doğmuş olabilirdi. Tayyip Erdoğan’ın ilk başta ne olup bittiğini tam anlamadan sarf ettiği, “bu Allah’ın bir lütfu” cümlesi öyle bir duruma denk geliyor. Ama bir kez Genelkurmayın ve MİT’in de darbecilerle ilişkisi konusunda ciddi kuşkular doğunca, muhtemelen onların da planlamanın bir parçası olduğu ama son dakikada bir çatlak doğduğu belli olunca, her şey bambaşka bir ışıkta görünecektir. Bizim Devrimci İşçi Partisi olarak “milli mutabakat” adını verdiğimiz, Erdoğan’ın muhalefete karşı bütün üslubunu değiştirmesine dayanan, AKP Genel Merkezine dev Atatürk posteri astıran yeni politika, AKP’nin kendini içinde bulduğu zayıf konumun dolaysız sonucudur. Türkiye derin bir siyasi krizle karşı karşıyadır ve ufukta uzun sürecek bir istikrarsızlık dönemi görünmektedir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Şimdi Erdoğan’ın düşmenin eşiğinden döndüğü bir anda BM’nin ona sahip çıkmasını Mısır engelleyince, insan kaçınılmaz olarak sormalı: Mısır’ın ardında Suud olmasın?

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Mısır’ın darbeci diktatörü Abdülfettah Es-Sisi, 8 Nisan 2016 tarihinde Suudi Arabistan Kralı Salman’ın Mısır’a yaptığı ziyaret sırasında, Sanafir ve Tiran adlı iki adayı Suudi Arabistan’a hediye ediverdi! Güya adalar aslında Suudi Arabistan’a aitti ve 1950 yılında Suudi Arabistan bu adaları geçici olarak Mısır’a bırakmıştı. Hediyenin Kral Salman’ın Mısır’a 24 milyar dolarlık kredi ve yardım taahhüdünün hemen ardından verilmiş olması, halkça adaların Suudi Arabistan’a peşkeş çekildiği şeklinde yorumlandı ve son dönemde Mısır’da görülen en önemli protestolara yol açtı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Son zamanlarda moda oldu. Özellikle Müslüman halk kitlelerinin ayağa kalkmasından vebadan korkar gibi korkan Kemalistler ve onların sosyalist hareket içindeki fikir arkadaşları, Ortadoğu’da yaşanan büyük kargaşayı ve tekfirci barbarlığı tartışırken söze “Arap baharı” ile başlıyor, ona bir tokat attıktan sonra esas konularına geçiyorlar. Hem de nasıl çok bilmiş bir tonda: “Biz size demedik mi?” havasında. “Arap baharı devrim falan değildi.” Hemen soralım, peki neydi? Bunların alayı o dönemde şöyle diyordu: “Bu hareketler, aslında Amerika’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı yeniden dizayn etmesidir. Amerika ılımlı İslam’ı hâkim kılmak istiyor.”

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Mısır’da yeni mecliste görev alacak milletvekillerinin belirleneceği seçimlerin ilk aşamasının, ilk turu için oy verme işlemleri tamamlandı. Ezici çoğunluğu Sisi rejimini destekleyen parti ve bağımsız adayların kendi aralarında yarıştıkları seçimin bu ilk aşamasında sandığa gitme oranının düşüklüğü, Mısırlıların bu meclisten ve Sisi rejiminden bir beklentilerinin olmadığını gösteriyor. Diğer yandan, seçim sisteminin de çeşitli düzenlemeler vasıtasıyla kapıları muhalefete kapatmış olması ve bir dizi başka önlem, Sisi’nin, üçte iki çoğunluğunun oyuyla kendisini görevden alabilecek bu tür bir meclis bileşiminin oluşma riskini şansa bırakmayacağını göstermiş oluyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Gül daha sonra ne yaptı? “Ben aşağıya insem” diye baktığı yükseklikten, yani devletin zirvesinden Mehmet’in, Abdullah’ın, Ethem’in, Ali İsmail’in, Medeni’nin, Berkin’in, Ahmet’in ölümünü seyretti!

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

Mısır beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri