mess

Author(s): 

Birleşik Metal-İş sendikası 23 Mart'ta toplu geçişlerin startını vermiş ve işçiler gruplar halinde yuvaları olan Birleşik Metal-İş sendikasına dönmeye başlamıştır. İşçileri yuvalarından koparan, Renault yönetimi ile MESS ve Türk Metal'in işbirliği halinde gerçekleştirdiği yasadışı ve gayrimeşru baskılar olmuştur. Bugün işçiler tekrar yuvalarına dönerken sadece basit bir sendikal tercih yapmıyorlar, aynı zamanda bu kirli çarka da çomak sokuyor ve baskılara karşı isyan ediyorlar.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bugün sarı sendikalar işçilere ihanette tam bir ortaklaşma sağlamıştır. Bu ihanet ortaklığının karşısına işçilerin daha geniş bir mücadele ortaklığı ile çıkmaları gerekir. Bu aşamadan itibaren söz konusu fabrikalarda toplu sözleşme ve yetki alma hedefiyle verilecek bir mücadelenin yerini sarı sendikaların topyekûn kovulması seferberliği almalıdır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

2017 yılı DİSK'in (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) kuruluşunun 50. yılıdır. DİSK'in kuruluşuna ve tarihine baktığımızda belirli bir siyasal eğilimdeki işçilerin Türk-İş'ten ayrılıp kendi sendikalarını kurmalarını değil, Türkiye işçi sınıfının sermayeden ve devletten bağımsızlaşmak, kendi hak ve çıkarlarını koruyacak gerçek, mücadeleci bir sendikaya kavuşmak için verdiği mücadeleyi görürüz. Bu anlamda DİSK'in kuruluşunu 13 Şubat 1967'de Çemberlitaş Şafak Sineması'ndaki kuruluş toplantısından daha da geriye bakarak anlamak gerekir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

2015 yılının Mart ayında metal fabrikalarında büyük fiili grevler yaşandı. Geçen zaman zarfında mücadeleler sönümlenmiş değil. Emekçiler 2017’yi mücadeleler ile karşılıyor. Emekçilerin bu kararlılıkları bize 2017 yılının emeğin ve mücadelenin yılı olacağını gösteriyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Türkiye solu oldum olası sendikaların krizi üzerine analizler yapar. Yeni sendikal mücadele anlayışları üzerine tartışmalar yürütür.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın (BMİS) Gebze Şubesi 13.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 
Metal işçileri, verdikleri mücadeleyle bütün işçilerin hem gurur kaynağı hem de umudu oldu.
Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Metal işçisi aylardır ayakta. Metal işçileri, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve patronlardan hesap sorarken aynı zamanda işbirlikçi sendika Türk Metal’den de hesap soruyor. Fabrikalardan teker teker Türk Metal’den istifa haberleri geliyor. Yıllardır işçi aidatlarıyla geçinen bu fedai takımı, mücadele eden işçileri bastırmak için patronların kullandığı bir maşadan başka bir şey değil.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılan 2015 yılı mezuniyet töreni yoğun protestolara sahne oldu.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Türkiye 2013 ve 2014’te iki halk isyanı yaşadıktan sonra (Gezi ve Kobani), 2015’te de on binlerce işçinin yasalara, sarı sendikaya ve patron örgütüne meydan okuduğu bir kitlesel eyleme tanık olmaktadır. Bu henüz bir isyan değildir, ama sınıf karakteri bunu düzen açısından belki de ötekilerden bile tehlikeli kılmaktadır.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

mess beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri